UAB LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRA ELTA
PRANEŠIMAS
2017 m. lapkričio 3 d.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos telegramų agentūra ELTA praneša, kad yra parengtos UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA (teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė, bendrovės kodas 121433358, buveinės adresas Gedimino pr. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT214333515, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale, Lvovo g. 25, Vilnius) atskyrimo sąlygos.

Reorganizavimas vykdomas atskyrimo būdu, kurio metu nuo Lietuvos telegramų agentūra ELTA atskiriama dalis ir atskyrimo sąlygose nurodytais dydžiais priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja įmonė – UAB „GEDIMINO 21“. UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA po Atskyrimo tęs informacijos, nuotraukų, straipsnių ir kitą su informacijos teikimu susijusią veiklą ar ir kitą teisės aktų leidžiamą veiklą. Naujai įsteigta UAB „GEDIMINO 21“ užsiims nekilnojamojo turto valdymu, nekilnojamojo turto nuoma ir kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Naujai įsteigtai įmonei UAB „GEDIMINO 21“ nuo parengtose atskyrimo sąlygose numatyto turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų priėmimo ir perdavimo aktų pasirašymo momento pereis reorganizuojamos UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dalis, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius, kurie bus įtraukti į naujai įsteigtos įmonės buhalterinę apskaitą.

Atsižvelgiant į 2017-10-11 sprendime išreikštą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas, vertinimo ataskaita bei rašytinė UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA direktoriaus ataskaita apie numatomą reorganizavimą (atskyrimą) nerengiamos.

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA bei naujai įsteigtos įmonės UAB „GEDIMINO 21“ įstatais, UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA paskutinių 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais atskyrimo sąlygų priedais UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA kreditoriai gali susipažinti UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA buveinėje, adresu Gedimino pr. 21, LT-01103, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 16 valandos, suderinus apsilankymo laiką iš anksto, bei atsisiųsti iš interneto tinklapio www.elta.lt.

UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA atskyrimo sąlygų paskelbimo data - 2017 m. lapkričio3 d.


UAB Lietuvos telegramų agentūra ELTA
Direktorius
Gitana Markovičienė