ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

2009-12-22 13:00
Šiaulių universitete apdovanoti 2009 metų geriausieji
    
    Gruodžio 21 d. tradicinio Kalėdinio koncerto metu apdovanoti 2009 m. nominantai.
    Metų dėstytojas - Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Medicinos pagrindų katedros vedėjas docentas Jūra Vladas Vaitkevičius dėstytoju dirba nuo 1981 metų. Jo mokslinės pedagoginės veiklos produkcija kiekvienais metais patenka į fakulteto dešimtuką. Jis savo darbu aukštojoje mokykloje puoselėja svarbiausias akademines vertybes - sąžiningumą, dorumą, meilę sau ir kitiems, sugeba suderinti mokslininko ir pedagogo veiklas, aktyviai dalyvauja Universiteto ir fakulteto gyvenime, yra Visuomenės sveikatos mokslinio centro direktorius, fakulteto tarybos narys. Už nuopelnus Šiaulių apskričiai ir miestui yra apdovanotas garbės ženklu ir padėkos raštu.
    Metų menininkas - Menų fakulteto Piešimo katedros profesorius Vaidotas Janulis - produktyvus kūrėjas, aktyvus parodų dalyvis ir organizatorius, puikus pedagogas. Menininkas 2009 m. aktyviai dalyvavo parodinėje veikloje, iš viso - 19 parodų dalyvis. Šiaulių dailės galerijoje vykusiame tarptautiniame ekslibriso konkurse - parodoje, skirtame Lietuvos paminėjimo tūkstantmečiui, V. Januliui skirta II-oji premija.
    Metų mokslininkas - Humanitarinio fakulteto Rusų kalbos katedros profesorius Aloyzas Gudavičius yra Rusų kalbos katedros vedėjas, Šiaulių universiteto Senato pirmininkas. 2009 m. jis išleido mokslo monografiją (A. Gudavičius. „Etnolingvistika (Tauta kalboje)", Šiauliai, 2009), paskelbė straipsnių tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose. Profesorius yra tradicinės tarptautinės mokslinės konferencijos „Pasaulio vaizdas kalboje" organizatorius, tarptautinėse duomenų bazėse referuojamo mokslo žurnalo „Filologija" atsakomasis redaktorius. Prof. A. Gudavičius garsina Šiaulių universitetą tarptautiniuose mokslo renginiuose ir projektuose. Rugsėjo mėn. Tartu universitete (Estija) jam įteikta Academicus Ariste garbės premija už nuopelnus interlingvistikos mokslui. Prof. A. Gudavičius - pirmasis lietuvis mokslininkas, gavęs šią prestižinę premiją.
    Metų studentas - Menų fakulteto Audiovizualinio meno programos IV kurso studentas Algirdas Tamoševičius. Šiaulių universiteto studentų atstovybėje jis užima Tarptautinių ryšių komiteto koordinatoriaus ir studentų koordinatoriaus (mentoriaus) pareigas. Jo iniciatyva 2009 m. ŠU buvo priimtas į Erasmus studentų tinklą - tai tarptautinis tinklas, jungiantis įvairias studentų organizacijas iš 296 ES aukštojo mokslo institucijų iš 33 šalių. Efektyviai organizuoja mentorių darbą, planuoja atvykusių studentų užimtumą.
    Metų sportininkas - Edukologijos fakulteto Sporto edukologijos programos II kurso magistrantas Paulius Viktoravičius. Plaukikas, sėkmingai pasirodęs Pasaulio čempionate. 2009 m. pagerino 100 m. laisvu stiliumi plaukimo respublikos rekordą. Pasaulinėje universiadoje užėmė 6 vietą (100 m laisvu stiliumi). Yra kandidatas į Londono olimpines žaidynes. Treneris - Kęstutis Jankevičius.
    Metų įvykis - priėmimas į Šiaulių universitetą.
    Nors aukšti pareigūnai iš Vilniaus teigė, kad Šiaulių universitetui 2009 m. priėmimas - tai „turbūt paskutinis skambutis", bet, anot priėmimo komisijos pirmininko prorektorius Juozo Pabrėžos, net 37 įvairios, atstovaujančios visoms šešioms stambiosioms studijų sritims Šiaulių universiteto studijų programos gavo studijų krepšelių, taigi 2009 m. priėmimas į Šiaulių universitetą buvo sėkmingas. Nominacija įteikta studijų prorektoriui Juozui Pabrėžai.
    Nominantai apdovanoti I-ojo tarptautinio grafikos plenero „Saulės miestas - visada geras oras 2008" (vadovas Vaidotas Janulis) dalyvių, šiaulietės keramikės Vitalijos Kurtinaitienės darbais.
    Zenono Ripinskio nuotraukoje iš kairės metų sportininkas Paulius Viktoravičius, metų menininkas Vaidotas Janulis, metų dėstytojas Jūra Vladas Vaitkevičius, metų studentas Algirdas Tamoševičius, metų mokslininkas Aloyzas Gudavičius ir studijų prorektorius Juozas Pabrėža.