In English По-русски
Konferencijų salė Įvykusios konferencijos TOP Apie KontaktaiDĖMESIO! BENDROVĖS ATSKYRIMO SĄLYGOS
Elta
2019 04 19, penktadienis
Registracija
Greita paieška       
Eltos gidas
TV programos
Mano ELTA:        Prisijungti Naujienos:
PRANEŠIMAI SPAUDAI
Grįžti į titulinį puslapį Išsaugoti Atspausdinti
Grįžti į pranešimų sąrąšą POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2008-03-03 15:24
LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA
Teatro g. 8, 03107 Vilnius Tel. (8 5) 212 2805, 212 1374, faks. (8 5) 212 1571. El. p.: info@lzs.lt, http://www.lzs.lt

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2008 03 03
Vilnius

Įvertinti Broniaus Raguočio ir Juozo Baldausko nuopelnai žurnalistikai

Medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai" Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) apdovanojo žurnalistus 78 metų Bronių Raguotį ir 75 metų Juozą Baldauską.

Žurnalistikos pedagogas, lietuvių spaudos, kultūros ir literatūros istorikas, literatūros kritikas Bronius Raguotis keturis dešimtmečius rengė būsimuosius žurnalistus. Lietuvių spaudos tyrinėjimus jis tęsia ir sulaukęs garbingo amžiaus - prieš trejetą metų pasirodė jo monografija „Amerikos lietuvių periodinė spauda 1879-1919 metais".

B. Raguotis gimė Kaune. Baigęs gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką. 1950 metais, dar būdamas studentu, pradėjo dirbti korespondentu „Tiesos" redakcijoje, kur reiškėsi kaip literatūros kritikas, o nuo 1954-ųjų, jau baigęs studijas - dar ir VU Žurnalistikos katedros (ŽK) asistentu. 1963 metais tapo ŽK vyr. dėstytoju. 1970 metais apgynė disertaciją „Antanas Bimba - publicistas ir kultūros istorikas", už kurią buvo suteiktas istorijos mokslų kandidato (dabar - humanitarinių mokslų daktaro) laipsnis. 1974 metais suteiktas docento vardas.

1984-1985 metais B. Raguotis dirbo Žurnalistikos katedros vedėju, o įkūrus naują, RTV žurnalistikos katedrą, 1985-1991 metais buvo Spaudos žurnalistikos katedros vedėjas.

Nuo darbo Universitete pradžios dėstė Lietuvos žurnalistikos istoriją, vėliau - užsienio komunistinės ir darbininkų spaudos istoriją, Amerikos lietuvių periodikos istoriją, partinės ir tarybinės spaudos teoriją ir praktiką, literatūros ir meno kritikos kursą, publicistikos teoriją. Dar ir dabar bakalauro studentams skaito specialias progines žurnalistikos istorijos paskaitas. Buvę jo studentai B. Raguotį puikiai prisimena ir dėkingi jam už suteiktas žinias, dėstymo kultūrą, žurnalistinės etikos pamokas.

Dirbdamas Žurnalistikos katedroje rašė lietuvių kultūros, žurnalistikos istorijos temomis, išleido knygas „Antanas Bimba: gyvenimo, veiklos, kūrybos bruožai" (1974 m.), „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių darbininkų periodika 1905-1917 m." (1978 m.) „Prie ištakų: Amerikos lietuvių demokratinės kultūros etiudai" (1981 m.), sudarė Antano Jonyno straipsnių rinkinį „Prie gyvo šaltinio" (1978 m.), Vaclovo Biržiškos „Knygotyros darbus" (1998 m.).

B. Raguotis yra Lietuvos žurnalistų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Buvo išrinktas LŽS valdybos nariu, atlikdavo konsultanto pareigas. Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.

Juozas Baldauskas gimė Šiaulių apskrityje, Silių kaime. Kuršėnuose baigęs vidurinę mokyklą Vilniaus universitete įgijo žurnalisto diplomą. Žurnalistinį darbą pradėjo Kuršėnų rajono laikraštyje, buvo jo redaktorius, nuo 1962 metų vadovavo Plungės rajono laikraščio redakcijai.

1975 metais tapo žurnalo „Mokslas ir gyvenimas" redaktorius - juo J. Baldauskas dirba iki šiol. Čia atsivėrė galimybė plačiau susipažinti su mokslininkais, visuomenės veikėjais. Žurnalas publikavo straipsnius įvairiais mokslo, teisės, pramonės, švietimo, literatūros klausimais. Dėl to sparčiai didėjo jo tiražas, 1982 metais pasiekęs 185 tūkst. egzempliorių. Tam nemažai įtakos turėjo žurnalistai Elena Sliesoriūnienė, Antanas Semaška, Ričardas Gavelis, Gedvydas Vainauskas. Pats J. Baldauskas parašė mokslo populiarinimo straipsnių, kelionių apybraižų. Jie buvo spausdinami ir Rusijos, Ukrainos, tuometės Čekoslovakijos moksliniuose žurnaluose.

LŽS nariu J. Baldauskas tapo 1961 metais. Nuo 1977 metų buvo LŽS valdybos nariu, vadovavo mokslo populiarinimo sekcijai.. Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.

Medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai" apdovanojama už: svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą; už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę; už pastangas stiprinant LŽS veiklą; už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją; už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu; už indėlį stiprinant teisinę žurnalistų teisių apsaugą; už asmeninį indėlį stiprinant LŽS tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą.

Paprastai LŽS medaliu apdovanojama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga, nors nėra taisyklių be išimčių.

2006 metais LŽS medalis buvo įteiktas Stefai Gedgaudienei, Vytauto Gedgaudo premijos steigėjai, ir Europos žurnalistų federacijos vadovei Arnei Kionig (Arne König).

Pernai šiuo medaliu buvo apdovanoti žurnalistai Danielius Mickevičius, Laimonas Tapinas, Teklė Mačiulienė, Skirmantas Pabedinskas, Domijonas Šniukas, Virgilijus Juodakis ir Stanislovas Pleskus.

Gintautas Stalnionis
Interneto svetainės www.lzs.lt redaktorius
Tel. (8 5) 212 1374, mob. 8 612 15 484, el. p. lzs@lzs.lt

© 2018, Lietuvos naujienų agentūra ELTA. Visos teisės saugomos. Platinti, kopijuoti be Eltos sutikimo draudžiama. El. paštas: zinios@elta.lt.