In English По-русски
Konferencijų salė Įvykusios konferencijos TOP Apie KontaktaiDĖMESIO! BENDROVĖS ATSKYRIMO SĄLYGOS
Elta
2019 04 19, penktadienis
Registracija
Greita paieška       
Eltos gidas
TV programos
Mano ELTA:        Prisijungti Naujienos:
PRANEŠIMAI SPAUDAI
Grįžti į titulinį puslapį Išsaugoti Atspausdinti
Grįžti į pranešimų sąrąšą POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2008-03-04 18:00
LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA
Teatro g. 8, 03107 Vilnius Tel. (8 5) 212 2805, 212 1374, faks. (8 5) 212 1571. El. p.: info@lzs.lt, http://www.lzs.lt

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2008 03 04
Vilnius

Žurnalistų sąjungos medaliai - L. V. Žeimantui ir L. Mykolaičiui

Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai" apdovanojo žurnalistus 76 metų Liubomirą Viktorą Žeimantą ir 81 metų Leopoldą Mykolaitį.

L. V. Žeimantas gimė tuometinėje Seinų apskrityje (dab. - Lazdijų r.). Į spaudos leidinius pradėjo rašinėti dar mokydamasis vidurinėje mokykloje. Nuo 1955 iki 1967 metų dirbo "Komjaunimo tiesos" redakcijoje - literatūriniu darbuotoju, skyriaus vedėju, redaktoriaus pavaduotoju. 1965 metais neakivaizdiniu būdu baigė žurnalistikos studijas Aukštojoje partinėje mokykloje prie SSKP CK. Nuo 1967 metų pradėjo dėstyti Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedroje. 1970 metais apgynė disertaciją, už kurią buvo suteiktas istorijos mokslų kandidato (dabar - humanitarinių mokslų daktaro) laipsnis. Po trejų metų jam buvo suteiktas docento vardas.

1975 metais Žurnalistikos katedros vedėju buvo paskirtas L. V. Žeimantas, šiame poste pakeitęs Stasį Makauską (1928-1983). Tais metais Vilniaus universitete norintiems studijuoti žurnalistiką prieš stojamuosius egzaminus buvo surengtas kūrybinis konkursas, kurio dalis pretendentų neperėjo. Studijose atsirado daug naujovių: žurnalistai galėjo pasirinkti spaudos, radijo ar televizijos specializacijas, buvo įkurtos mokomosios laboratorijos ir kabinetai, pradėtas leisti mokomasis laikraštis "Universiteto žurnalistas". Katedrai L. V. Žeimantas vadovavo iki 1984 metų.

Nuo 1987 metų jis pradėjo dirbti "Lietuvos ūkio" vyriausiuoju redaktoriumi. Tai buvo ekonominės minties mėnesinis žurnalas, nuo 1990-ųjų tapęs dvisavaičiu. 1992-1996 metais leido laikraštį "Lietuvos geležinkelininkas".

Per savo žurnalistinio darbo metus laikraščiuose, žurnaluose, leidinyje "Žurnalistika" L. V. Žeimantas publikavo daug straipsnių apie Lietuvos spaudą, žurnalistikos disciplinas. Dirbdamas "Geležinkelininko" redakcijoje surinko nemažai unikalios medžiagos apie Lietuvos geležinkelį, atskiras jo stotis, išleido apie tai keletą knygų.

L. V. Žeimantui yra suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas, jis buvo renkamas LŽS valdybos nariu, dalyvauja LŽS Senjorų klubo veikloje.

Leopoldas Mykolaitis gimė Joniškyje.Čia baigė gimnaziją, o 1955 metais - Vilniaus pedagoginį institutą (dabar - Vilniaus pedagoginis universitetas), įgydamas istorijos mokytojo specialybę.

1945 metais pradėjo dirbti "Komjaunimo tiesos" redakcijos mokyklų skyriuje. 1949 - 1952 metais redagavo laikraštį "Lietuvos pionierius", o 1954 metais atkūrė žurnalą vaikams "Genys". Po to kelerius metus dirbo tuomečio Lietuvos televizijos ir radijo komiteto pirmininko pavaduotoju, Lietuvos kino studijos direktoriumi, tačiau ilgiausiai, 12 metų, - žurnale "Moksleivis". Iš pradžių jį redagavo, vėliau dirbo vyr. redaktoriaus pavaduotoju. 1991-1992 metais redagavo leidinį "Žurnalistų žinios".

Parašė nemažai straipsnių jaunimo auklėjimo temomis, humoreskų, pasakų. Pernai išleido knygą vaikams "Du tuzinai pasakų".

Į LŽS įstojo 1958 metais. Buvo renkamas jos valdybos, įvairių konkursų vertinimo komisijų nariu. Tačiau daugiausia nuveikė vadovaudamas LŽS Senjorų klubui, kurio narių skaičius per dešimt metų padidėjo penkeriopai (dabar jų - per 170).

Medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai" apdovanojama už: svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą; už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę; už pastangas stiprinant LŽS veiklą; už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją; už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu; už indėlį stiprinant teisinę žurnalistų teisių apsaugą; už asmeninį indėlį stiprinant LŽS tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą.

Paprastai LŽS medaliu apdovanojama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga, nors nėra taisyklių be išimčių.

2006 metais LŽS medalis buvo įteiktas Stefai Gedgaudienei, Vytauto Gedgaudo premijos steigėjai, ir Europos žurnalistų federacijos vadovei Arnei Kionig (Arne König).

Pernai šiuo medaliu buvo apdovanoti žurnalistai Danielius Mickevičius, Laimonas Tapinas, Teklė Mačiulienė, Skirmantas Pabedinskas, Domijonas Šniukas, Virgilijus Juodakis ir Stanislovas Pleskus.

Gintautas Stalnionis
Interneto svetainės www.lzs.lt redaktorius
Tel. (8 5) 212 1374, mob. 8 612 15 484, el. p. lzs@lzs.lt

© 2018, Lietuvos naujienų agentūra ELTA. Visos teisės saugomos. Platinti, kopijuoti be Eltos sutikimo draudžiama. El. paštas: zinios@elta.lt.