ELTA

Savižudybių ir smurto prevencijos komisijai pristatytos priemonės darbovietėse patiriamai psichologinei įtampai ir emociniam išsekimui mažinti

2020-04-30
08:36
2020 m. balandžio 30 d. pranešimas žiniasklaidai

Savižudybių ir smurto prevencijos komisija, vykdydama parlamentinę kontrolę, balandžio 29 d. posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, išklausė trijų ministerijų informaciją dėl vykdomų priemonių darbovietėse patiriamai psichologinei įtampai ir emociniam išsekimui mažinti. Komisija pristatytas priemones įvertino teigiamai.
Sveikatos apsaugos ministerija pristatė Psichosocialinio klimato ir psichologinės (emocinės) gerovės sveikatos priežiūros sistemoje gerinimo 2020–2022 metų veiksmų plane numatytas priemones, kaip nacionaliniu mastu formuoti psichologinei (emocinei) gerovei palankią kultūrą ir užtikrinti psichosocialinį klimatą sveikatos priežiūros įstaigose. Tai būtų aiškių ir skaidrių vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimas, kolektyvinių sutarčių, apimančių darbo krūvių ir grafikų nustatymą, darbo laiko apskaitą, darbo užmokesčio nustatymą ir atsiskaitymą už viršvalandžius, karjeros ir tobulinimosi galimybes, skatinamųjų ir drausminių priemonių skyrimą ir kitus aktualius aspektus, pasirašymas; psichologinės pagalbos prieinamumo asmens sveikatos priežiūros specialistams plėtojimas, taip pat priemonės, numatančias šeimos gydytojo komandos išplėtimą įtraukiant naujus narius.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo apie numatytas priemones, padėsiančias užkirsti kelią psichologiniam smurtui darbo aplinkoje – ūkio subjekto patikrinimo bendrinio kontrolinio klausimyno atnaujinimą, į jį įtraukiant klausimus dėl psichologinio smurto darbo aplinkoje nustatymo ir metodinių rekomendacijų darbdaviams, skirtų psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai, psichosocialinėms darbo sąlygoms gerinti, parengimą.
Vidaus reikalų ministerija papasakojo apie priemones, skirtas tobulinti vadovaujančių darbuotojų lyderystę, ugdyti strategines kompetencijas, apie siūlymus dėl vadovų veiklos vertinimo atlikimo naudojant 360 laipsnių vertinimo metodiką.

Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas
Robertas Šarknickas, mob. 8 668 42 154
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis