ELTA

Komitetas siekia, kad būtų užtikrintas sklandus 2020 m. Seimo rinkimų organizavimas

2020-05-20
15:37
Seimas
Komitetas
Rinkimai

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) kartu su teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Laura Matjošaityte aptarė pasirengimą 2020 m. spalio 11 d. vyksiantiems Seimo rinkimams. Akcentuota, kad svarbiausi klausimai yra užtikrinti rinkėjų saugumą ir sklandų rinkimų procesą.
Šiuo metu yra diskutuojamos galimybės sumažinti rinkėjų srautus vykdant rinkimų proceso dekoncentraciją. Tai būtų galima išspręsti padidinus išankstinio balsavimo vietų skaičių, numačius didesnį balsavimo iš anksto dienų skaičių, o taip pat ilginant balsavimo laiką rinkimų dieną. Atkreiptas dėmesys į būtinumą visus rinkimų komisijų narius aprūpinti apsaugos priemonėmis, o taip pat pasirūpinti rinkėjų apsauga.
Vyriausioji rinkimų komisija šiuo metu formuoja rinkimų apylinkių žemėlapį. Komiteto nariai pabrėžė, kad, sudarant rinkimų apylinkes, būtina įvertinti asmenų su negalia galimybes patekti į balsavimo patalpas, taip pat koreguoti rinkėjų skaičių didesnėse rinkimų apylinkėse.
VVSK pirmininkė Guoda Burokienė pažymėjo, kad būtina užtikrinti sklandų rinkėjų įrašymo į Pasaulio lietuvių rinkimų apygardą procesą.
VVSK ir ateityje planuoja vykdyti stebėseną, kaip rengiamasi Seimo rinkimams ir, prireikus, dalyvauti sprendžiant atsiradusius iššūkius.
 
 
 
Parengė
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėja Rasa Mačiulytė
Tel.: (8 5) 239 6907, el. p. rasa.maciulyte@lrs.lt
 
 
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis