ELTA

Seimo narės Guodos Burokienės pranešimas: „Viso pasaulio parlamentarai diskutavo apie atsaką COVID-19, siekiant darnaus vystymosi tikslų“

2020-06-10
09:21
Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininkė Guoda Burokienė dalyvavo nuotoliniame seminare, kurį surengė Tarpparlamentinė Sąjunga ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi sprendimų tinklas, kviesdamas visų pasaulio regionų parlamentarus diskusijai su pasauliniais visuomenės sveikatos, ekonomikos ir kitų sričių ekspertais. Tai buvo pirmasis iš internetinių seminarų serijos, skirtų parlamentarams, apie atsaką COVID-19 ir darnaus vystymosi tikslus.
Seminare didžiausias dėmesys skirtas dviem temoms: nauja ekonominė sistema, siekiant gerovės ir darnaus vystymosi, ir darnaus vystymosi vaidmuo, priimant su atsaku į COVID-19 susijusius sprendimus.
Džefris D. Saksas (Jeffrey D. Sachs), Jungtinių Tautų darnaus vystymosi sprendimų tinklo prezidentas, pabrėžė, kad epidemija dar nesibaigia, o kai kuriose pasaulio dalyse tik įgauna pagreitį. Situaciją Brazilijoje, pagal mirčių skaičių, Dž. D. Saksas apgailestaudamas vadino tragedija. Parlamentarus kvietė lyderystei stabdant epidemiją – jos dabar labai trūksta daugelyje šalių pasaulyje. Dž. D. Saksas pabrėžė testavimą ir sergančiųjų izoliavimą kaip svarbiausias priemones, stabdant epidemiją, pažymėdamas, kad nesustabdę epidemijos, nepasieksime darnaus vystymosi.
Juningas Gao (Yuning Gao), Cinghua universiteto viešosios politikos ir vadybos mokyklos profesorius, pristatė Kinijos atsaką į COVID-19 įtaką. Jis teigė, kad epidemija turėjo didelę neigiamą įtaką Kinijos ekonomikai. Kinijos BVP augimas pirmame ketvirtyje buvo neigiamas (–6,8 proc.), nedarbas išaugo iki 6 proc. (nuo 4 proc.). J. Gao pažymėjo, kad dabar didelis dėmesys skiriamas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų tęsti veiklą. Kinijos Vyriausybė taip pat kuria naujas infrastruktūras – informacines, inovacines, taip pat švietimo.
Martinas Muleizenas (Martin Mühleisen), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Strategijos, politikos ir apžvalgos departamento direktorius, pristatė TVF finansavimo projektus, atkreipė dėmesį, kad didelis dėmesys skiriamas Afrikai, skurdžioms ir besivystančioms šalims. Jis teigė, kad yra daug priemonių šalims, susiduriančioms su ekonominiais iššūkiais: mažinti išlaidas, peržiūrėti mokesčių sistemas. Kvietė visų šalių parlamentarus prižiūrėti, kaip yra panaudojamos lėšos, skirtos COVID-19 ekonominėms pasekmėms šalinti, užkertant kelią korupcijai.
Jajati Goš (Jayati Ghosh), Džavaharlalo Nehru universiteto profesorė, teigdama, kad skirtingo išsivystomo šalyse susiduriama su skirtinga situacija, pabrėžė tarptautinio solidarumo svarbą.
Esant COVID-19 grėsmei, Tarpparlamentinės Sąjungos renginiai, suburiantys parlamentarus iš viso pasaulio, buvo atšaukti. Tarp jų – 142-oji Tarpparlamentinė Asamblėja, turėjusi vykti balandį, o rugpjūtį numatytą Pasaulio parlamentų pirmininkų susitikimą, turėjusį vykti Vienoje, planuojama taip pat perkelti į virtualią erdvę.
Tarpparlamentinė Sąjunga – tarptautinė parlamentarų organizacija, apjungianti 179 valstybes nares ir 12 asocijuotų narių.
Daugiau informacijos:
Asta Skirmantienė
Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus vyresnioji patarėja
Tel. (8 5) 239 6010
Mob. 8 620 99 105
El. p. asta.skirmantiene@lrs.lt
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis