ELTA

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė istorinei strateginio valdymo pertvarkai

2020-06-12
08:54
Simas
Valdymas
Pertvarka
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete pritarta strateginio valdymo pertvarką lemsiančių 40 įstatymų projektų paketui, kurių pagrindinis – Strateginio valdymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4294(2). Strateginio valdymo pertvarkai keliamas tikslas – „aiškus planavimas – lengvas įgyvendinimas“.
Pertvarka visi valstybės strateginio planavimo procesai yra susiejami į vientisą „organizmą“ ir užtikrinamos jo sąsajos su biudžetu, t. y. kiekviena „organizmo“ dalis tvariai aprūpinama finansais. Investicijos planuojamos vadovaujantis vieninga planavimo tvarka ir nukreipiamos į didžiausią potencialą turinčias valstybės teritorijas. Planavimo sistemos dalyvių dokumentų lentynos taip pat taps gerokai tuštesnės, nes daugiau nei perpus sumažintas planavimo dokumentų skaičius (šiuo metu galioja apie 290 dokumentų).
Komiteto išvadų rengėjai Guoda Burokienė ir Kęstutis Masiulis pasidžiaugė, kad šis sprendimas itin reikšmingas strateginio valdymo raidai Lietuvoje, nes visos pagrindinės strateginio valdymo ir planavimo taisyklės sistemiškai perkeliamos į įstatymų lygmenį, taip pat aiškiai įvardijama, kas ir už ką atsakingas. Labai svarbu tai, kad yra nustatoma aiški tikslų „piramidė“, kai pirmiausia yra susitariama dėl valstybės vystymosi krypčių, tada numatomi tikslai, kaip tą vystymąsi užtikrinti, ir galiausiai nustatomi būdai, kaip numatytus tikslus pasiekti, ir skiriamos lėšos. Toks tikslų „nukaskadavimas“ leidžia tikėtis, kad suderinus į rezultatą orientuotą planavimą ir aiškius finansus, bus galima kryptingai siekti valstybės pažangos ir ją pamatuoti.
Komitete įvertinus papildomų komitetų, Seimo narių ir kitų suinteresuotų asmenų pastabas ir pasiūlymus, gerokai patobulintas įstatymo projektas artimiausiu metu bus teikiamas svarstyti Seimui.
Tikimasi, kad dar šioje sesijoje Seimas uždegs „žalią šviesą“ strateginio valdymo pertvarkai.
Parengė
Seimo kanceliarijos Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėja
Kristina Šimkutė
Tel. (8 5) 239 6807, el. p. kristina.simkute@lrs.lt
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis