ELTA

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininkė Guoda Burokienė dalyvavo Jungtinių Tautų parlamentiniame forume darnaus vystymosi tema

2020-07-16
08:52
2020 m. liepos 16 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininkė Guoda Burokienė dalyvavo Tarpparlamentinės Sąjungos ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi sprendimų tinklo rengtame nuotoliniame parlamentiniame forume, skirtame darnaus vystymosi temai.
Svarbiausi darnaus vystymosi tikslai – panaikinti skurdą, puoselėti teisingą visuomenę ir užtikrinti planetos tvarumą. Koronaviruso (COVID-19) pandemija pasaulyje tampa dideliu iššūkiu, keliančiu ekonominės recesijos grėsmę. Manoma, kad labai skurdžiai gyvenančių žmonių skaičius pasaulyje šiais metais išaugs iki 130–160 mln., neproporcingai paliesdamas tokias pažeidžiamas grupes, kaip moterys, šešėlinio sektoriaus darbuotojai. Pasaulyje, kuriame pusė gyventojų išgyvena už mažiau nei 5,50 USD per dieną, o didžioji dalis turto priklauso mažajai daliai, pajamų ir turto nelygybė didės. Pasaulio ekonomika, prognozuojama, šiemet sumažės 5 procentais. 305 milijonai darbo vietų jau prarasta, o valstybės ir privačių skolų lygis auga trilijonais dolerių. Pajamos iš eksporto krito dėl mažesnės paklausos ir sutrikdytų pasaulinių tiekimo grandinių bei tiesioginių užsienio investicijų staigaus nuosmukio. Besivystančioms šalims kyla didėjanti įsiskolinimų reikalavimų nevykdymo rizika, kadangi jų skolos aptarnavimo mokesčiai tampa netvarūs.
Po dešimtmečių sveikatos priežiūros sistemos ir socialinės apsaugos tinklų, energetikos ir transporto infrastruktūros, taip pat švietimo ir aplinkos apsaugos nepakankamo finansavimo daugelyje šalių, COVID-19 primena vyriausybės svarbą, kai kalbama apie žmonių gerovės apsaugą – pradedant moterimis ir jaunimu bei kitomis pažeidžiamomis grupėmis. Dar prieš COVID-19 protrūkį darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas, kurį vyriausybės įsipareigojo pasiekti iki 2030 m., buvo labai vilkinamas. COVID-19 greičiausiai dar labiau pavėlins darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą, todėl akivaizdu, kad COVID-19 išryškino ir anksčiau egzistavusios ekonominės ir finansinės struktūros pažeidžiamumą, o darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo finansavimą padarė aktualesniu nei bet kada anksčiau.
Šiame kontekste viso pasaulio parlamentarai kartu su ekspertais parlamentiniame forume didžiausią dėmesį skyrė parlamentų ir parlamentarų vaidmeniui, siekdami bendro sutarimo dėl pagrindinių reformų, kurios darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą grąžintų atgal į darbotvarkes.
Tarpparlamentinė Sąjunga – globali nacionalinių parlamentų organizacija, įkurta daugiau nei prieš 130 metų kaip pirmoji daugiašalė politinė organizacija pasaulyje. Šiandien Tarpparlamentinė Sąjunga apjungia 179 valstybes nares ir 13 asocijuotų narių. Du kartus per metus Tarpparlamentinė Sąjunga sukviečia daugiau nei 1500 parlamentarų ir partnerių į pasaulinę asamblėją, kad būtų parlamentiniu lygmeniu bendradarbiaujama su Jungtinėmis Tautomis ir įgyvendinama 2030 tvaraus vystymosi darbotvarkė.
Esant COVID-19 grėsmei, Tarpparlamentinės Sąjungos renginiai, suburiantys parlamentarus iš viso pasaulio, buvo atšaukti. Tarp jų – 142-oji Tarpparlamentinė asamblėja, turėjusi vykti balandį Ženevoje, 143-oji Tarpparlamentinė asamblėja, turėjusi vykti rudenį Ruandoje, o 5-asis Pasaulio parlamentų pirmininkų susitikimas, turėjęs vykti rugpjūtį Vienoje, perkeltas į virtualią erdvę.


Kontaktams:
Asta Skirmantienė
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Tarptautinių ryšių skyriaus vyresnioji patarėja
Tel. (8 5) 239 6010,
Mob. 8 620 99 105
El. p. asta.skirmantiene@lrs.lt
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis