ELTA

A. Zananavičius: ES turi reikalauti, kad Baltarusija užtikrintų branduolinį saugumą Astravo AE

2020-11-17
21:08
Zananavičius
Branduolinis
Saugumas
Lapkričio 17 dieną Užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) vaizdo konferencijoje, skirtoje pasirengti gruodžio 10 - 11 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimui. Ministrai taip pat aptarė teisinės valstybės, ES plėtros ir Europos Komisijos (EK) metinės darbo programos klausimus.
Gruodžio 10 - 11 d. vyksiančiame EVT susitikime vadovai diskutuos klimato kaitos, COVID-19 pandemijos suvaldymo ir prekybos temomis. Viceministras A. Zananavičius pabrėžė, kad Lietuva labai rimtai vertina ES klimato kaitos ambicijas, tačiau siekiant 2030 metų ES emisijų mažinimo tikslų didinimo, labai svarbu užtikrinti naštos pasidalijimą tarp valstybių narių, atsižvelgti į kiekvienos šalies specifiką ir, lyginant su trečiųjų šalių gamintojais, užtikrinti lygias veikimo sąlygas gamintojams ES. Viceministras taip pat atkreipė dėmesį į Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę.
„Vos prieš kelias dienas įvyko incidentas Astravo AE, todėl ES privalo reikalauti, kad Baltarusija pilnai ir nedelsdama užtikrintų branduolinį saugumą. ES turi priimti atitinkamus sprendimus, apribojant elektros energijos patekimą į ES rinką iš nesaugių trečiųjų šalių branduolinių gamintojų“,- sakė A. Zananavičius.
Pasisakydamas COVID-19 pandemijos koordinavimo klausimu, viceministras kvietė ES vadovų diskusijas orientuoti į konkrečius sprendimus, siekiant testavimų pripažinimo visose ES valstybėse, funkcionalaus kontaktų atsekimo, produktyvios vakcinos gamybos ir vienodos valstybių prieigos prie vakcinos. Pasak viceministro, taip pat reikėtų skirti deramą dėmesį kovai su dezinformacija dėl COVID-19 priemonių ir būsimos vakcinacijos.

Ministrai aptarė Šiaurės Makedonijos ir Albanijos stojimo į ES procesą ir ketinimą surengti pirmąją tarpvyriausybinę konferenciją, tam kad būtų pradėtos stojimo derybos su šiomis valstybėmis. Tačiau ministrams nepasiekus bendros ES Tarybos pozicijos dėl stojimo derybų pradžios šiais metais, klausimas bus toliau aptariamas ES Taryboje.

Vaizdo konferencijos metu EK pristatė teisinės valstybės metinės ataskaitos dalis, kuriose apžvelgiama situacija Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje ir Estijoje. Taip pat ministrai diskutavo apie ES kovą prieš antisemitizmą. Tarybai pirmininkaujanti Vokietija pristatė esamą padėtį derybose dėl 2021 - 2027 m. ES daugiametės finansinės programos, EK delegacijas supažindino su 2021 m. darbo programa ir prioritetinėmis teisėkūros iniciatyvomis.
Pirmininkavimą perimsianti Portugalija pristatė 2021 m. Europos semestro veiksmų planą.
 
URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2534
Facebook | Twitter | Flickr | Youtube |Linkedin
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis