ELTA

Naujo Seimo naujovė – Ateities komitetas

2020-11-24
09:11
Juozas Zykus
Psichologas Abrahamas Maslou išskyrė tris žmogaus gyvenimo etapus. Jaunystėje svarbu užsitikrinti saugumą: įgyti profesiją, sukurti šeimą, turėti pastogę. Sulaukus vidutinio amžiaus siekiama reikšmingumo. Norisi tapti viršininku, direktoriumi, parlamento nariu ar prezidentu. Gyvenimui einant į pabaigą, patenkinus saugumo ir reikšmingumo poreikius, žmogui iškyla gyvenimo prasmės suvokimo poreikis: įvertinęs savo gyvenimišką patirtį, sveikatą ir numanomą gyvenimo bei veiklos trukmę, žmogus nori padaryti ką nors reikšminga. Psichologas tai įvardijo kaip žmogaus gyvenimo misijos etapą. Žinoma, šį etapą pasiekia ne kiekvienas.
Žinant, kad buvęs Seimas paseno keturiais metais, o naujokų atėjo mažiau, galima tikėtis, kad naujas Seimas turės didesnę valdymo patirtį, bus protingesnis. Tikėjimui pagrindą suteikia ir pasiekusi žinia, kad šis Seimas įkūrė naują, Ateities, komitetą. Iki šiol buvę Seimai priiminėjo vienadienius įstatymus, o po to be paliovos juos taisydavo. Jie daugiausia užsiėmė skirstydami pinigus, suteikdami teises ar skirdami baudas, nesvarstydami, kaip elgsis tie, kurie tuos pinigus uždirba, kaip gyvens tie, kuriems liks tik pareigos ir baudų mokėjimas. Eidami į Seimą visi žada didinti teisingumą, mažinti socialinę atskirtį, siekti turtinės lygybės, tačiau nepaaiškina, nei kaip to sieks, nei kokia tai bus visuomenė – ubagų ar turtuolių.
Reikia manyti, kad naujai įkurtas komitetas įvertins, kaip vienas ar kitas įstatymas paveiks visuomenę, kaip ji elgsis? Ir kaip mūsų visuomenė atrodys tolimoje perspektyvoje, kaip vystysis valstybė? Galbūt pagaliau mūsų pastangas kurti tvarų ir darnų 4 metų ateities horizontą pakeis rūpestis ilgalaikėmis valstybės pažangos perspektyvomis ir konkurencingos, dinamiškos, modernios Lietuvos strategija. 
 Tiesa, tokių bandymų būta ir anksčiau, tačiau – vienadienių. Pavyzdžiui, tolimesnę ateitį siekiančių tikslų buvo numatęs kad ir praeitos kadencijos Seimas. Tarkime, sukurti Vilniaus – Kauno dvimiestį ir dalį ministerijų perkelti į Kauną. Tačiau per keturis jų kadencijos metus nebuvo paruoštas net planas šiam siekiui įgyvendinti. Jeigu Vyriausybė būtų įpareigota tokį planą paruošti, o Seimas jį būtų patvirtinęs – jis šiuo metu jau būtų vykdomas.
Bandymas perkelti vieną ministeriją į po ranka pasitaikiusias patalpas, be greito ir užtikrinto susisiekimo su sostine, buvo pasmerktas žlugti.
Gal taip ir nepergyventume, jei prieš akis neturėtume kitokių pavyzdžių – deja, iš kitų šalių. Brazilija, Mianmaras, Belizas, Kazachstanas – ne viena pasaulio šalis, nepriklausomai nuo jų ekonominio lygio, sugebėjo perkelti sostines, sukurdamos ištisus miestus naujoje vietoje. Ką čia ir bekalbėti apie atskiras įstaigas.
Jeigu naująjį komitetą sudarys labiau patyrę, išlavintą vaizduotę turintys parlamentarai, kurių nevaržys įsipareigojimai juos delegavusiai partijai, Ateities komitetas galės žymiai pagerinti priimamų įstatymų kokybę bei jų reikšmę Lietuvos ateičiai.
Pirmiausia, tai galėtų būti Seimo nariai, kurie į Seimą buvo išrinkti tiesiogiai vienmandatėse apygardose. Reikia tikėtis, kad naujai įkurtas komitetas padės atgaivinti ir įgyvendinti ir kitų, anksčiau dirbusių, valdžios struktūrų geriausias idėjas ir sprendimus.  
      

Juozas Zykus
Asociacijos „Metro sąjūdis“ valdybos pirmininkas
tel. 8 699 31 240
juozas@vilniausmetro.lt
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis