ELTA

Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. balandžio 27 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

2021-04-26
16:37
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2021 m. balandžio 22 d. posėdyje***
Lietuvos Respublikos Seimo
2021 m. balandžio 27 d. (antradienio) posėdžių
darbotvarkė1-1.
Darbotvarkės tvirtinimas
10.00–10.10
1-2.
XIVP-424
Seimo nutarimo „Dėl Modesto Gelbūdos skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kancleriu“ projektas
teikėja – Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo Pirmininkė)  
pranešėja – Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo Pirmininkė)
10.10–10.40
svarstymas ir priėmimas  
pateikimo data
2021-04-20

1-3.
XIVP-420
(2)
Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių" projektas
teikėjas – Vytautas Juozapaitis (KK)
pranešėjas – Vytautas Juozapaitis (KK)
10.40–10.45
svarstymas ir priėmimas

pateikimo data
2021-04-22
KK (2) 2021-04-26
 
1-4.
XIVP-192
(2)
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ Agnė Bilotaitė (ministrė)
pranešėjai – Jonas Jarutis (NSGK), Stasys Šedbaras (TTK)
10.45–10.50
svarstymas
(taikoma skubos tvarka)
pateikimo data
2021-03-16
NSGK
(2) 2021-04-22
 
1-5.
XIIIP-4415
(2)
Bankų įstatymo Nr. IX-2085 papildymo dešimtuoju1 skirsniu ir 79, 81 straipsnių pakeitimo, 80 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ finansų ministras
pranešėjas – Mykolas Majauskas (BFK)
10.50–11.00
svarstymas
pateikimo data
2021-01-05
BFK (2) 2021-04-22
 
1-6.
XIVP-336
(3)
Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 23, 80, 86, 18020, 18025 ir 198 straipsnių pakeitimo“ projektas
teikėjas – Stasys Šedbaras
pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
11.00–11.05
svarstymas
pateikimo data
(2) 2021-03-30
TTK (3) 2021-04-14
Įgyvendinantis Konstitucinio Teismo nutarimą
 
1-7.
XIVP-35
(2)
Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 29 straipsnio pakeitimo“ projektas
teikėjas – Vytautas Gapšys/ 5 SN
pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
11.05–11.10
svarstymas
pateikimo data
2020-12-10
TTK (2) 2021-03-25
 
1-8.
XIIIP-2158
(2)
Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu“ projektas
teikėja – Monika Ošmianskienė / 8 SN
pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
11.10–11.15
svarstymas
pateikimo data
(2) 2021-03-30
TTK (2) 2021-04-22 atmesti


1-9.
XIIIP-5371
(2)
Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ susisiekimo ministras
pranešėjas – Andrius Bagdonas (EK)
11.15–11.20
svarstymas
pateikimo data
2021-03-25
EK (2) 2021-04-21
 
1-10.
XIIIP-5013
Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Simonas Gentvilas/ 7 SN
pranešėjas – Andrius Bagdonas (EK)
11.20–11.25
svarstymas
pateikimo data
2020-11-05
EK 2021-04-21 atmesti
 
1-11.Balsavimas dėl projektų11.25–11.35
 
1-12.
XIVP-434
Seimo rezoliucijos „Dėl Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Abiejų Tautų Tarpusavio įžado priėmimo 230-ųjų metinių minėjimo“ projektas
pranešėja – Viktorija Čmilytė-Nielsen/ 10 SN
11.35–11.50
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
registracijos data
2021-04-22
 
1-13.
XIVP-435
Seimo rezoliucijos „Dėl provokuojančių Rusijos veiksmų prie Ukrainos sienos ir politinės bei praktinės paramos teikimo Ukrainai“ projektas
pranešėjas – Žygimantas Pavilionis/ 18 SN
11.50–12.15
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
registracijos data
2021-04-23
 
1-14.1.
XIIIP-5353
(2)
Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ žemės ūkio ministras
pranešėjas – Jonas Gudauskas (KRK)
12.15–12.25
svarstymas
pateikimo data
2021-01-05
KRK (2) 2021-04-23
 
1-14.2.
XIIIP-5354
(2)
Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 381 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjai – Viktoras Fiodorovas (EK), Jonas Gudauskas (KRK)
svarstymas
pateikimo data
2021-01-05
EK (2) 2021-04-14
 
1-15.1.
XIIIP-5309
(2) ES
Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 24 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25, 26, 27, 28, 29, 30 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ žemės ūkio ministras
pranešėjai – Vidmantas Kanopa (KRK), Aistė Gedvilienė (AAK)
12.25–12.35
svarstymas
pateikimo data
2021-03-23
KRK (2) 2021-04-23


 
1-15.2.
XIIIP-5308
(2) ES
Administracinių nusižengimų kodekso 342, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 3421, 3422, 3423, 3424 , 3425, 3426, 3427 straipsniais įstatymo projektas
pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
svarstymas
pateikimo data
2021-03-23
TTK (2) 2021-04-22


 
1-16.
XIVP-251
(2)
Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Linas Kukuraitis/ 3 SN
pranešėjas – Gintautas Kindurys (KRK)
12.35–12.40
svarstymas
pateikimo data
2021-03-25
KRK (2) 2021-04-22
-17.
XIVP-295
Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Eugenijus Gentvilas
pranešėjas – Gintautas Kindurys (KRK)
12.40–12.45
svarstymas
pateikimo data
2021-03-25
KRK 2021-04-22 atmesti

1-18.Balsavimas dėl projektų12.45–13.00
 

PERTRAUKA
13.00–14.00

2-1.
Pranešimas apie Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF). Atsakymai į klausimus. Diskusija
pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)
14.00–15.30

2-2.
XIVP-423
Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 1, 2, 5, 8, 14, 20, 42, 49 straipsnių pakeitimo ir Statuto I dalies papildymo VII1 skyriumi įstatymo projektas
pranešėjas – Arvydas Anušauskas (ministras)
15.30–15.40
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-05-27
registracijos data
2021-04-16
TD 2021-04-20
 
2-3.
XIVP-406
Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 1, 2, 3, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir 31, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas
pranešėja – Evelina Dobrovolska (ministrė)
15.40–15.50
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – VVSK
papildomas – TTK
siūloma svarstyti
2021-05-27
registracijos data
2021-04-09
TD 2021-04-19
 
2-4.
XIIIP-4856
XIIIP-4859Baudžiamojo kodekso 156, 167, 178, 181, 182, 183, 184, 190, 192, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 203, 204, 206, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 2241, 246, 248, 254, 255, 270, 272 ir 281 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 2821 straipsniu ir Kodekso 186 ir 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas ir jo lydimieji teisės aktų projektai
pranešėja – Evelina Dobrovolska (ministrė)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-29
registracijos data
2020-05-19
TD 2021-05-25
 
2-4.
XIVP-436
Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjas – Simonas Gentvilas (ministras)
15.50–16.05
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-15
registracijos data
2021-04-23
TD 2021-04-26
 
2-5.
XIVP-325


Civilinio kodekso 4.85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėja – Aistė Gedvilienė/ 9 SN
16.05–16.15
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-29
registracijos data
2021-03-08
TD 2021-03-17
ESTG 2021-03-30
 
2-6.
XIVP-228
Civilinio kodekso Nr. VIII-1864 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėja – Ligita Girskienė
16.15–16.30
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-29
registracijos data
2021-02-17
TD 2021-03-02
ESTG 2021-03-01

Įrašytas pagal Seimo statuto 137str.4d.
 
2-7.
XIIIP-5260
Civilinio kodekso papildymo 6.7161 straipsniu įstatymo projektas
pranešėjas – Tomas Tomilinas
16.30–16.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-29
registracijos data
2020-10-07
TD 2020-10-13
ESTG 2020-10-27

Įrašytas pagal Seimo statuto 137str.4d.
 
2-8.Balsavimas dėl projektų16.40–16.50
 
2-9.
XIVP-187


Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-789 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)
16.50–17.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRDK
papildomas – BFK
siūloma svarstyti
2021-06-22
registracijos data
2021-01-27
TD 2021-02-02
ESTG 2021-02-17


2-10.
XIIIP-5279


Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)
17.00–17.10
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRDK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-22
registracijos data
2020-10-13
TD 2020-10-15
ESTG 2020-10-26

2-11.
XIVP-415


Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymo projektas
pranešėjas – Arvydas Pocius/ 18 SN
17.10–17.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-05-27
registracijos data
2021-04-13
TD 2021-04-16
ESTG

 
2-12.
XIVP-359
(2)
Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas
pranešėjas – Tomas Vytautas Raskevičius/ 6 SN
17.30–17.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-17
registracijos data
(2) 2021-04-15
TD (2) 2021-04-16
ESTG (2) 2021-04-20
 
2-13.
XIVP-418
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2 straipsnio papildymo ir 98, 99, 105 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjas – Romualdas Vaitkus
17.40–17.55
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-18
registracijos data
2021-04-15
TD 2021-04-22
ESTG

nėra įrašytas į II (pavasario) Seimo sesijos darbų programą
 
2-14.
XIVP-422
Žemės įstatymo Nr. I-446 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjas – Mykolas Majauskas/ 15 SN
17.55–18.05
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-29
registracijos data
2021-04-16
TD 2021-04-26
ESTG
 
2-15.
XIVP-188
Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektas
pranešėja – Guoda Burokienė
18.05–18.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas –
siūloma svarstyti
2021-06-29
registracijos data
2021-01-28
TD 2021-02-02
ESTG 2021-02-11

Įrašytas pagal Seimo statuto 137str.4d.
 
2-16.Balsavimas dėl projektų18.15–18.35
 
2-17.
Seimo narių pareiškimai
18.35–18.45

 

Rezerviniai klausimai:

r-1.1.
XIVP-41
Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Robertas Šarknickas
pranešėjas – Kristijonas Bartoševičius (KK)
svarstymas
pateikimo data
2020-12-10
KK 2021-04-22 grąžinti iniciatoriams tobulinti
 
r-1.2.
XIVP-42
Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjas – Kristijonas Bartoševičius (KK)
svarstymas
pateikimo data
2020-12-10
KK 2021-04-22 grąžinti iniciatoriams tobulinti
 
r-2.
XIIIP-5106
Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Robertas Šarknickas
pranešėjas – Kristijonas Bartoševičius (KK)
svarstymas
pateikimo data
2020-12-10
KK 2021-04-22 atmesti

Seimo Pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis