ELTA

Juozo Lukšos-Daumanto gimimo 100-mečiui paminėti organizuojama tarptautinė konferencija

2021-09-08
14:40
Seimas
Konferencija
Lukša
Rugsėjo 10 d., penktadienį, 10 val. įvyks tarptautinė konferencija „Ginkluotas antikomunistinis pasipriešinimas Rytų ir Vidurio Europoje 1944–1953 m.“, skirta Juozo Lukšos-Skirmanto, Daumanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Tuskulėnų rimties parko memorialo komplekso konferencijų salėje įvyksiantį renginį organizuoja Seimas kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru.
Konferencijos dalyvius pasveikins Seimo Pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys. Renginyje įžvalgomis ir naujausiais tyrimais dalysis istorikai ir mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos ir kitų šalių.
Seimas, skelbdamas 2021-uosius Juozo Lukšos-Daumanto metais, pažymėjo, kad partizanas J. Lukša-Daumantas buvo vienas ryškiausių kovotojų už Lietuvos laisvę, įvertino jo nuopelnus ginant Lietuvos nepriklausomybę laisvės kovose, jo veiklą prasiveržus pro geležinę uždangą, besąlyginę ištikimybę Lietuvai, rezistencijai, kovų draugams ir partizano priesaikai.
„Tai vienas ryškiausių partizanų, žinome jį kaip stiprų kovotoją, bet iš jo prisiminimų ir iš jo laiškų žinome ir kaip labai jautrų žmogų. Jo pagrindiniai nuopelnai ir turbūt jo atitikmuo galėtų būti šiuolaikinės specialiosios pajėgos. Jis vykdė unikalias užduotis, du kartus buvo prasiveržęs už geležinės uždangos ir iš tikrųjų visą savo gyvenimą kėlė valstybės interesus aukščiau asmeninių interesų. Atsisakęs savo galimai patogesnio gyvenimo, atsisakęs prisitaikyti, jis kovojo už mūsų visų laisvę suprasdamas, kad jo ir jo artimųjų, šeimos laisvė priklauso nuo valstybės laisvės“, – sako Seimo Pirmininko pavaduotoja R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Partizaniniai karai Antrojo pasaulinio karo metais buvo dažnas reiškinys okupuotų šalių teritorijoje. Lyginamasis ginkluoto pasipriešinimo tyrimo aspektas aktualizuoja lietuviškosios rezistencijos unikalumą – pačią karo trukmę, laisvės kovotojų atkaklumą, valstybingumo lūžį ir šio dramatiško pokyčio politinį matmenį.
„Galima sakyti, kad sudėtingas ir kruvinas laikmetis paliko kolektyvinę traumą prieš okupacinius režimus kariavusioms regiono visuomenėms, – pristatydamas konferenciją teigia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas istorikas dr. Arūnas Bubnys. – Tačiau kartu šis sunkus periodas atskleidė ryžtingas laisvės kovotojų gretas, kurių atminimo įprasminimas – mūsų, gyvenančiųjų laisvoje šalyje, pareiga“.
Konferencijos rengėjai tikisi, kad šis tarptautinis mokslinis renginys leis pažinti unikalią partizano Juozo Lukšos asmenybę, aiškiau suprasti lietuviškosios rezistencijos istorinį vaidmenį ir paskatins atviriau diskutuoti apie skaudžias istorines regiono patirtis, kurių klausimais aktualizuojami kultūriniai karai, priešinamos valstybės ir jų visuomenės.

Tarptautinės konferencijos programa

Daugiau informacijos:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji patarėja
Dr. Aurelija Juodytė
Mob. 8 699 25052

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5) 239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis