ELTA

Atviras laiškas Dėl vaikų su negalia teisių, lygybės su visais užtikrinimo 

2021-11-03
14:28

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai                                                                              2021-10-25 
Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriui                                                       
Alytaus miesto savivaldybės merui
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorei
Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijai


Kas apgins ir kas atstovės vaikų su negalia ir jų tėvų garbę bei orumą? 
Istorija apie vaikus su negalia, besimokančius Alytaus Dzūkijos mokykloje, specialiosiose ir lavinamosiose klasėse, visiems iki skausmo pažįstama, tačiau nesulaukianti atitinkamo institucijų dėmesio.
Pagal Lygių galimybių įstatymo II skyriaus 5 straipsnį valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo: 2) rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Šių vaikų su negalia lygių galimybių bei teisių pažeidimus galima įvardinti ne tik vadovaujantis Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija), kas yra tarptautinis mūsų valstybės įsipareigojimas, 5, 7, 9, 24, 25 straipsniais, bet ir savivaldos savarankiškos funkcijos – „14) sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas“, kas tik papildo Konvencijos nuostatas, neįgyvendinimu.  Tai pagrindžia toliau dėstomos detalės.
Ne vieną kartą buvo kreiptasi į Alytaus miesto savivaldybę, tačiau reaguodami į raštus, valdžios atstovai tik apsilankydavo mokykloje, konkrečių veiksmų nesiimdavo, nors visi tarybos nariai puikiai žino, kokiomis baisiomis sąlygomis buvo ugdomi šie vaikai. Po tokių kreipimųsi, nemalonių komentarų greičiau sulaukdavo besikreipusių tėvų, vaikų mokytojai, kad ,,negeba suvaldyti tėvų“. Artėjant Alytaus miesto savivaldybės rinkimams, Nerijus Cesiulis buvo atvykęs į Dzūkijos mokyklą ir pats asmeniškai žadėjo, kad bus pokyčių, jei tik jis taps meru, deja, tai buvo tik rinkiminiai pažadai. Pokyčiai nevyko ir jam tapus Alytaus miesto savivaldybės meru. Sąlygos mokykloje mažai tepasikeitė, vaikai vežimėliuose buvo nešiojami laiptais arba buvo diskriminuojami ir negaudavo pamokų, kurios vykdavo antrame ir trečiame aukštuose, nes į ten jie tiesiog neturėjo galimybės patekti. Taip pat vaikai, turintys fizinę negalią, bet kokiu oru su fizinėmis negaliomis eidavo į pagrindinės mokyklos patalpose esančią valgyklą. Likusieji valgydavo maistą iš plastikinių dėžučių, kurį jiems pranešdavo darbuotojai. Siena skyrusi aikštyną nuo mokyklos pastatuko ir užstojusi dienos šviesą direktorei kėlė tik juoką. Pasak jos, nėra ko dairytis pro langus. Mokykloje tvyrojo kanalizacijos smarvė, visuotinio susirinkimo metu tai išsakius direktorei kaip nusiskundimą, kad taip neturėtų būti, eilinį kartą sulaukėme direktorės išsityčiojimo, kad ,,mūsų namuose dar ne taip smirda“. Kai kreipėmės į Alytaus miesto savivaldybę dėl kvapų mokykloje, savivaldybės darbuotojai atvykdavo patikrinti prieš tai perspėję mokyklos direktorę apie savo vizitą, todėl mokyklos darbuotojai iškvepindavo oro gaivikliais, tačiau sąžiningi Alytaus miesto tarybos nariai nei karto nepripažino, kad kai kuriems yra tekę užuosti ir tikruosius šios mokyklos kvapus. Taip pat labai jautrus ir skaudus momentas, kuomet mokyklos valdžia (direktorė ir pavaduotoja ugdymui) neturėdamos medicininio išsilavinimo, vaikams turintiems sunkesnę intelekto/psichosocialinę negalią primygtinai siūlo naudoti slopinačius vaistus tam, kad jie mokykloje būtų ramūs, tėvams, atsisakiusiems slopinti savo vaikus vaistais yra siūloma pereiti į namų mokymą.  
2020 m. kovo mėn. dar kartą buvo kreiptasi į savivaldybę. Meras Nerijus Cesiulis nesiteikė priimti tėvų, todėl buvome nukreipti pas vicemerę. Jurgita Šukevičienė į Dzūkijos mokyklą atvyko, pasifotografavo ir savo Facebook paskyroje 2020.03.05 pasidalino įspūdžiais ,,Laiptai. Dzūkijos mokyklos specialiosiose klasėse besimokantys judėjimo negalią turintys mokiniai ugdomi pirmame pastato aukšte, kadangi pasiekti kitus aukštus sudėtinga. Situaciją išspręstų liftas arba mobilus laiptų kopiklis - jei tik jį įmanoma pritaikyti tokioje laiptinėje. Ieškosime galimybių. Dzūkijos mokykla yra pateikusi projekto paraišką specialiųjų klasių pastato renovacijos ir lifto įrengimui. Tikėkimės, kad ŠĮ KARTĄ finansavimas pagaliau bus gautas! Tai būtų ilgai lauktas judėjimo negalią turinčių mokinių mobilumo palengvinimas“. Po gausybės komentarų su nuotraukomis ir vaizdo įrašais (pridedama), kuriais pasidalino tėvai, neigiamai sureagavus miesto žmonėms ir kai kuriems tarybos nariams, 2020.03.06 vicemerės Jurgitos Šukevičienės Facebook paskyroje staiga paaiškėjo, kad finansavimas šiam projektui bus! Tai kone stebuklas per vieną naktį (,,Tęsiu temą. Laiptai II. Apie Dzūkijos mokyklos specialiųjų klasių pastatą. Liftas bus! Finansavimas skirtas, liko pasirašyti finansavimo sutartį. Apie projektą. „Bendradarbiavimas - terapijos sėkmė" (Cooperation for Successful Therapy) Pagrindinis partneris – Dzūkijos mokykla. Kiti partneriai – Alytaus miesto savivaldybės administracija, Gižyck'o pavieto švietimo įstaigų priežiūros centras. Pinigai. Projekto bendras biudžetas 420.203,32 Eur. (iš jų – 85% ES,15% partnerių indėlis). Numatytos veiklos Alytuje: Dzūkijos mokyklos vaikų su specialiaisiais poreikiais pastato fasado ir stogo šiltinimas, lifto įrengimas, vaikų ir jaunimo socialinės integracijos sistema, leidinys „Vaikų ir jaunimo socialinės įtraukties sistemos modelis“, gidas tėvams, susitikimai, seminarai, mokymai ir t.t. Pradžiai tiek. Informuosiu.“). Kam skirti pinigus segregacinei vietai, kai jau nuo 2024 m. įsigalios švietimo įstatymo pataisos dėl įtraukaus ugdymo?
Sutartis turėjo būti pasirašyta gegužę, o darbai pradėti rudens pradžioje. Kur mokysis vaikai turintys negalią remonto metu, rūpėjo tik pačių vaikų tėvams, nes anot Dzūkijos mokyklos direktorės, jie būtų mokęsi remontuojamame pastate. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui tai irgi nerūpėjo, tėvams buvo pasiūlyta patiems ieškoti mokyklos, į kurią būtų perkelti vaikai remonto metu. Tėvai tai ir padarė, aplankė rekomenduotas mokyklas (Piliakalnio mokyklą,  Vidzgirio progimnaziją ir likviduojamą Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklą, kurios patalpos pasirodė patrauklios ir sužibo viltis pabėgti iš direktorės priespaudos). Diskusijų buvo daug. Buvo ir abejojančių tarybos narių, kurie taip pat aplankė mokyklas ir įsitikino, kad sąlygos Dzūkijos mokyklos priestate labai prastos, mokykla nepritaikyta. Tiek pat tėvai ir tarybos nariai girdėjo Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės komentarus ,,jeigu išeisime iš Dzūkijos mokyklos, neteksime mokytojų specialistų, taip pat negausime mokyklinių autobusiukų vaikams pavėžėti“, kas vėliau pasėjo paniką ir abejones tarp kai kurių tėvų. Mokytojai,  kurie pradžioje džiaugėsi galimu – būsimu perkėlimu į Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos patalpas, staiga pakeitė nuomonę ir susirinkimo metu suorganizuoto balsavimo metu prabalsavo už naujai pasiūlytą variantą – perkelti vaikus į Vidzgirio progimnaziją. Pradžioje Vidzgirio progimnazijoje trūko netgi patalpų, bet labai greitai atsirado ir jų, juk kai labai nori neprarasti vaikų (juk negalią turinčių vaikų mokinio krepšelis gerokai didesnis) tai viskas tampa įmanoma. Tačiau ir čia nevyko viskas sklandžiai. Balsavimas tarp tėvų, į kurią mokyklą perkelti vaikus, vyko ant popierinių lapelių, (kurie buvo be pavardžių). Jie tiesiog buvo surinkti ir perduoti Dzūkijos mokyklos direktorei. Apie tokio balsavimo skaidrumą tikriausiai nediskutuosime. Visgi 2020.07.14 nuspręsta, kad vaikai su negalia, kol vyks remonto darbai, mokysis Vidzgirio progimnazijos patalpose. Visi kantriai laukėme naujų mokslo metų. 
2020.08 14 portale alytusplius.lt pasirodė reportažas su vicemerės komentaru , kad ,,Naujieji mokslo metai jau čia pat, tad statybininkai pluša iš peties: tvarkoma sporto salė, valgykla, įrengiamos bei sutvarkomos 9 klasės. Dar dažais kvepiančiose klasėse vienerius mokslo metus bus ugdomi Dzūkijos mokyklos lavinamųjų ir specialiųjų klasių moksleiviai, mat vyksta Dzūkijos mokyklos neįgaliųjų korpuso renovacija“ (https://m.alytusplius.lt/naujienos/vidzgirio-progimnazijoje-darbymetis-erdves-pritaikant-vaikams-su-negalia). Deja, nuvykę apžiūrėti neradome šiems vaikams suremontuotų klasių, visos minėtos 9 klasės buvo senos ir apleistos, ir tai buvo dar vienas melas ir pažeminimas! Šį faktą paviešinus socialiniame tinkle Facebook su nuotraukomis, skubos tvarka buvo suremontuotos kelios klasės. Eigoje įrengtas liftas ir keltuvas. Nesame išrankūs, džiaugėmės erdvesnėmis patalpomis, pritaikytu tualetu, geresnėmis sąlygomis ir tuo, kad atmosfera tapo žymiai geresnė. Vaikai jautėsi pilnaverčiais, nes jie galėjo nueiti į valgyklą, kuri bendra visiems ir tame pačiame pastate, juos priėmė mokyklos bendruomenė, jautėmės lyg ir pabėgę iš priespaudos ir nepagarbos, tačiau neramino faktas, kad visa tai yra laikina, juk 2020.08.27 Alytaus miesto taryba posėdžio metu balsavo už projektą, o ne už vaikų gerovę (Dzūkijos mokyklos priestato išorės remontą, ir tai, kad po remonto vaikai turės grįžti atgal). Grįžimo faktas labai neramino, nes vaikai apsiprato, jiems ten gera ir patogu, o nuo 2024 m. turėtų nelikti atskirties, kadangi įsigalios švietimo įstatymo pataisos dėl įtraukiojo ugdymo, kuriam visi turi jau dabar stipriai ruoštis. Visi vaikai turės teisę pasirinkti ugdymosi įstaigą šalia savo gyvenamosios vietos. Išklausę tėvų nuomonę, parašėme raštą su tėvelių parašais, kurie norėtų likti Vidzgirio progimnazijoje, ir išsiuntėme Alytaus miesto savivaldybei, juk jau nueitas ne mažas kelias įtraukaus ugdymo link, o ir Vidzgirio progimnazijoje kuriamos tinkamos sąlygos mokytis visiems vaikams. O kam vaikus traumuoti ir kilnoti iš vienos mokyklos į kitą kaip daiktus? Gavome Alytaus miesto savivaldybės atsakymą (pridedama), kad tėveliai vis tik turės galimybę pasirinkti grįžti arba likti. Atrodė, kad viskas lyg ir aišku, ir gerai, tačiau toli gražu... Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės nurodymu (nes juk visi mokytojai nenusprendė savavališkai) mokytojai vienu metu suorganizavo nuotolinius klasių susirinkimus, kurių metu darė spaudimą, kad vaikai grįžtų į Dzūkijos mokyklą, motyvuodami tuo, kad jie jokiais būdais neliks Vidzgirio progimnazijoje, nes yra Dzūkijos mokyklos darbuotojai. Dėl to keletas tėvų netgi panoro atsiimti savo parašus. Kaip tai galima vadinti šiais laikais? Argi tai ne spaudimas? 
2021.06.01 vaikų gynimo dienos proga, tiesioginio reportažo metu alytusplius.lt portalui vaikų su negalia mamos išsakė nuomonę apie tvyrančią atmosferą su direktore Vilija Sušinskiene, dėl to Dzūkijos mokyklos direktorė kreipėsi į policiją ir parašė pareiškimą dėl įžeidžiančio interviu! Pasakykite, kas ką įžeidė? Ar jūsų manymu vaikų su negalia ir jų tėvų visa ši situacija ir nuolatinė kova už būvį nežemina ir nežeidžia? Manome, kad žeidžia, žemina ir garbę, ir orumą ir ne tik situacija, bet ir Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės poelgiai, elgesys ir replikos nederančios mokyklos direktorei. 
Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, kuris į šia situaciją nereaguoja, per visą jo mero kadenciją nepriėmė nei vieno iš tėvų Dzūkijos mokyklos klausimais (norint užsiregistruoti, ir pasakius, kad klausimai susiję su Dzūkijos mokykla, visuomet nukreipiama pas švietimo ir sporto skyriaus vedėją Vytuolį Valūną). Apskritai merui trūksta žmogiško jautrumo, ypač kas susiję su vaikais turinčiais negalią, jums, mere, akivaizdu patogiau išsukti tuos, kurie už tai atsakingi, jo pozicija skaudinanti ir tikrai neužmiršta, priminimui galite pasiklausyti nuo 20:45 min. (https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kaip-lietuvoje-uztikrinama-pagalba-vaikams-su-autizmu?soundtrack=1&fbclid=IwAR15YMIoZ0m7yPt-i77yabhlV15VdtIsHJs0ZZ2oz7iH31bWWsDjhhUQ96A). Švietimo, mokslo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, kuris taip pat nereaguoja į situaciją, susijusią su negalią turinčiais vaikais, bet dar ir žeminančiais pasisakymais atsiliepia apie žmones nesulaukusius pagalbos mūsų mieste (2020.11.16 Seimo narės Dovilės Šakalienės Facebook paskyroje publikuojama ištrauka iš nuotolinio institucijų pasitarimo, prie savižudybės privestai, sunkios negalios vaikučio mamai padėti, nes Alytaus mieste ji nesulaukė tinkamos pagalbos ir vietoj to, kad į situaciją sureaguoti iš žmogiškos pusės, nejaučiant jokio atsakomybės jausmo Vytuolis Valūnas pakomentavo: ,,joks sveikas žmogus nuo tilto nešoks jokiomis aplinkybėmis“). Tai kokios pagalbos galime tikėtis iš šio žmogaus? Patyčių? Šis žmogus savivaldybės koridoriuje tik iškoneveikia mamas, ginančias savo vaikus su negalia. 
Vicemerė Jurgita Šukevičienė, kuruojanti švietimo sritį tik tiek, kiek tai reikalinga Vilijai Sušinskienei. Ar pasidomėjote, kokia buvo šių vaikų su negalia rugsėjo 1-sios šventė šiais metais? Likus kelioms dienoms iki rugsėjo 1-sios, buvo pranešta tik laikas ir vieta, kur vyks šventė, jokių detalių (pridedama). Tėvams paklausus mokytojų, kodėl šventė vyks ne Vidzgirio progimnazijoje, kurią šiuo metu lanko vaikai su negalia, buvo gauti tokie pranešimai ,,Laba diena, informuoju, kad rugsėjo 1-sios šventė vyks 10 val. Dzūkijos mokyklos kiemelyje, po jos grįžtame į savo klases. Neturintiems transporto vaikus ir tėvelius parveš autobusiukas,,. (Primename, kad klasės yra Vidzgirio progimnazijoje). Sakykite, ar tai ne patyčios? Juk pati Vilija Sušinskienė minėjo, kad tai sunkią ir labai sunkią negalią turintys vaikai. Kyla klausima -  ar tos negalios sunkios ir labai sunkios pasidaro tada, kai jai patogu ir reikia pasiglemžti jau šeštą mokyklinį autobusiuką?). 
Lyg visko būtų negana 2021.10.12 švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Facebook puslapyje patalpinamas straipsnis
(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lrytas.lt%2Flietuvosdiena%2Fsvietimas%2F2021%2F10%2F12%2Fnews%2Fitraukusis-ugdymas-mokykla-ir-specialiuju-poreikiu-turintiems-vaikams-tampa-namais-21034491&h=AT2SKWI3Y9ZgdGITrLdmZuwB_-SEW0mdFklg4Rr6YdCxoD0QoC-exbKrR6zxsNf4RSWhfgP1qOFb-0pvJh5MPUcnpQ0QHi2fZzqGbZyjf80JLd0w7YyxcuMj4hPqGAQH1EVG&s=1&sfnsn=mo) ,,Alytaus Dzūkijos mokykloje jau ne vienerius metus kartu su savo bendraamžiais mokosi specialiųjų poreikių turintys vaikai,,. Vėl dalykai neatitinkantys tikrovės! Nei reportaže, nei straipsnyje tų 70 vaikų su negalia nėra, tai kaip gi čia gaunasi? Kaip paaiškinti šį fenomeną, kad Dzūkijos mokyklos negalią turintys vaikai (apie 70) jau antri metai mokosi Vidzgirio progimnazijoje, jie ten puikiai integravosi, tačiau krepšelis vis tiek priklauso Dzūkijos mokyklai, kuri kaip matome šių vaikų kaip vaikų šalinasi ir negerbia? Ir tai ne vienintelis reportažas, neatitinkantis tikrovės, kas liečia negalią turinčius vaikus (https://m.youtube.com/watch?v=gvAd1X2-BeQ ) Jie yra, bet jų nėra?  Gausybė melo, nejautrumo ir visiška savivalė! 
Ar mūsų vaikams ta išsvajota „Gerovės valstybė“ tik sapnuose? Šiuo atviru laišku norime paklausti:
·        Ar šie vaikai nenusipelnė mokintis oriai?
·        Ar jų tėvai neturi teisės siekti savo vaikams lygių galimybių ir orių sąlygų?
·        Argi galima žeminti šias šeimas tik dėl to, kad jie augina negalią turinčius vaikus?
·        Kas atsakys už tai, kad šiems vaikams neužtikrinamos lygios galimybės, o jų tėvams nesuteikiama laisvė parinkti vaikams tinkamas ugdymo sąlygas ir laisvė išsakyti savo  nuomonę apie tai, kas vyksta Dzūkijos mokykloje?Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiųjų ir lavinamųjų klasių tėvų bendruomenė (8 pasirašę tėvai).

Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis