ELTA

Europos Komisija kovoja su piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškiniais prieš žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus

2022-04-28
10:43

Europos Komisija, siekdama pagerinti žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsaugą nuo piktnaudžiavimo teismo procesu, pateikė pasiūlymą dėl ES teisės akto, kuriuo kovojama su SLAPP tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose. Strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo, paprastai vadinami SLAPP, yra tam tikra priekabiavimo forma, visų pirma naudojama prieš žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, siekiant užkirsti kelią pasisakymams viešojo intereso klausimais arba už jį bausti. Europos Komisija taip pat priėmė papildomą rekomendaciją, kuria ES valstybės narės skatinamos suderinti savo taisykles su siūlomu ES teisės aktu nacionalinėse bylose ir visuose procesuose, ne tik civilinėse bylose.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová sakė: „Esame įsipareigoję geriau ginti žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus nuo tų, kurie bando juos nutildyti. Naujuoju teisės aktu tai ir daroma. Demokratinėje sistemoje turtas ir galia niekam neturi suteikti pranašumo, kai siekiama išsiaiškinti tiesą. Šiomis priemonėmis padedame apsaugoti tuos, kurie prisiima riziką ir reiškia nuomonę, kai kyla pavojus viešajam interesui, kai jie praneša, pavyzdžiui, apie įtarimus pinigų plovimu ir korupcija arba apie aplinkos ir klimato ar kitus mums visiems svarbius klausimus.“

Siūlomoje direktyvoje teismams ir asmenims, prieš kuriuos gali būti teikiami SLAPP, numatytos kovos su akivaizdžiai nepagrįstu ar piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesu priemonės. Siūlomos apsaugos priemonės bus taikomos tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose. Tikimasi, kad apsaugos priemonės bus naudingos visų pirma žurnalistams ir asmenims ar organizacijoms, ginantiems pagrindines teises ir įvairias kitas teises, pvz., aplinkos ir klimato teises, moterų teises, LGBTIQ teises, rasinėms ar etninėms mažumoms priklausančių asmenų teises, darbo teises ar religines laisves, o ir apskritai visiems asmenims, dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje sprendžiant viešojo intereso klausimus. Apsaugos priemonės padeda užtikrinti, kad teisė kreiptis į teismą ir privatumo teisės būtų suderinamos su saviraiškos bei informacijos laisve.

Pagrindiniai pasiūlymo elementai yra šie:

Direktyvą papildo Europos Komisijos priimta rekomendacija, kurioje ES valstybės narės raginamos užtikrinti, kad:

Europos Parlamentas ir ES Taryba turės derėtis dėl siūlomos direktyvos ir ją priimti, kad ji taptų ES teisės aktu.

Europos Komisijos rekomendacija taikoma tiesiogiai. ES valstybės narės turės Europos Komisijai pateikti įgyvendinimo ataskaitą praėjus 18 mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo.

Daugiau informacijos:
Pranešimas spaudai
Informacijos suvestinė „ES šalių demokratijos stiprinimas. Geresnė žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsauga
Koalicija prieš SLAPP Europoje (CASE)

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisija
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT 01103 Vilnius
Tel: +370 5 231 3186
www.ec.europa.eu/lietuva
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis