ELTA

Europos Komisija ragina valstybes nares geriau pasirengti kitam COVID-19 pandemijos etapui

2022-04-28
11:42

Europos Komisija pasiūlė veiksmų rinkinį, kaip valdyti dabartinį COVID-19 pandemijos etapą ir pasirengti kitam. Europos Sąjunga bendromis pastangomis sugebėjo pasinaudodama COVID-19 vakcinomis išgelbėti jau šimtus tūkstančių gyvybių, taip pat išsaugojo savo bendrosios rinkos veikimą, sumažino kelionių apribojimus ir sutelkė ypatingos svarbos produktų gamybos pajėgumus sutrikus tiekimo grandinėms. Naujuoju pandemijos etapu, kai reikia išlaikyti parengtį ir reagavimą, koordinavimas išliks labai svarbus. Todėl Europos Komisija ragina valstybes nares iki rudens imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas budrumas ir tęstinis parengties ir reagavimo sveikatos srityje koordinavimas.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Įžengiame į naują pandemijos etapą ir pereiname nuo nepaprastosios padėties režimo prie tvaresnio COVID-19 valdymo. Tačiau turime išlikti budrūs. Užsikrėtimo atvejų skaičius ES tebėra didelis, nuo COVID-19 visame pasaulyje vis dar miršta daug žmonių. Be to, naujos atmainos gali atsirasti ir plisti sparčiai. Tačiau žinome, kaip žengti pirmyn. Turime toliau spartinti vakcinaciją bei stiprinamąją vakcinaciją ir tikslinį testavimą, taip pat turime toliau glaudžiai koordinuoti savo atsaką Europos Sąjungoje.“

Šiuo metu mažesnis užsikrėtimų COVID-19 lygis ES valstybėms narėms suteikia galimybę stiprinti priežiūrą, sveikatos priežiūros sistemas ir bendrą pasirengimą pandemijai. Konkrečiai Europos Komisija ragina valstybes nares:

Be to, Europos Komisija praneša apie veiksmus, kuriais siekiama pandemijos metu užtikrinti atsparias medicininių atsako priemonių ir ypatingos svarbos produktų tiekimo grandines visose pramonės ekosistemose. EK taip pat skelbia konkursą pagal iniciatyvą „EU FAB“, kad būtų rezervuoti iRNR, baltymų ir užkrato pernešėjų vakcinų gamybos pajėgumai. Taip bus rezervuoti nauji gamybos pajėgumai, kurie bus naudojami ateityje susidarius ekstremaliosioms sveikatos situacijoms. Konkursas skirtas patalpas ES / EEE turintiems vakcinų gamintojams, kurie savo paraiškas dalyvauti konkurse gali siųsti iki 2022 m. birželio 3 d. 16.00 val. Vidurio Europos laiku.

Vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, be kita ko, bus toliau gerinamas pasirengimas pandemijai ir stiprinamas ES valstybių narių, taip pat pasaulinio lygmens reagavimo veiksmų koordinavimas, įgyvendinami Europos sveikatos sąjungos pasiūlymai, kovojama su platesniu pandemijos poveikiu sveikatai, įskaitant ilgalaikį COVID sindromą ir psichikos sveikatai tenkančią naštą, taip pat spartesnį skaitmeninimą sveikatos srityje.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Atsakas į koronaviruso grėsmę

Saugios COVID-19 vakcinosRyšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisija
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT 01103 Vilnius
Tel: +370 5 231 3186
www.ec.europa.eu/lietuva
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis