ELTA

Europos Parlamento sesijos naujienos 2022-05-05

2022-05-05
14:11
Europos Parlamentas: Rusija turi grąžinti pavogtus lėktuvus
Europarlamentarai ragina Moldovai suteikti ES kandidatės statusąEuropos Parlamentas pritaria ilgesniam skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimui
Europarlamentarai ragina apsaugoti pabėgėles iš Ukrainos
Iškilmingas Konferencijos dėl Europos ateities uždarymas Strasbūre Išsamesnius pranešimus skaitykite žemiau.


Europos Parlamentas: Rusija turi grąžinti pavogtus lėktuvus
Ketvirtadienį EP nariai padėkojo transporto ir turizmo įmonėms už pagalbą Ukrainos pabėgėliams, pareikalavo Rusijos grąžinti pavogtus lėktuvus ir paragino toliau griežtinti sankcijas.

Europarlamentarai palankiai vertina, kad Europos transporto operatoriai Ukrainos piliečiams siūlo nemokamas keliones traukiniais, autobusais, laivais ir lėktuvais. Transportas yra strateginė ES solidarumo ir paramos Ukrainai ir jos žmonėms priemonė, teigiama rezoliucijoje.

Jie pažymi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą daro poveikį ES transporto sektoriui: auga kuro kainos, nutrūksta logistikos bei tiekimo grandinės. Todėl europarlamentarai siūlo remti su Rusijos rinka susijusius ES vežėjus, nes jiems būtina trauktis iš Rusijos ir perorientuoti savo transporto paslaugas.

EP nariai susirūpinę dėl karo poveikio aviacijos sektoriui ir smerkia Rusiją, kuri, pažeisdama tarptautines civilinės aviacijos taisykles, privertė šalyje perregistruoti užsienio įmonių išnuomotus lėktuvus. „Negalima toleruoti šios vagystės“, – EP nariai pažymi rezoliucijoje ir reikalauja nedelsiant grąžinti šiuos lėktuvus teisėtiems jų savininkams.

EP nariai taip pat ragina ES griežtinti sankcijas Rusijos laivybos sektoriui ir drausti į ES patekti ne tik visiems Rusijoje registruotiems laivams, bet ir tiems laivams, kurie buvo prisišvartavę Rusijos uostuose prieš įplaukdami į ES uostus. Be to, į ES uostus neturėtų įplaukti ir tie laivai, kurie pildosi kuro atsargas Rusijos uostuose, pažymi europarlamentarai.

EP nariai apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo reikšmingai sumažinti paramą kariniam mobilumui. Dėl šios klaidos nukenčia bendras Europos saugumas, teigia jie ir ragina Europos Komisiją rasti ir pateikti sprendimus, kaip gerokai padidinti karinio mobilumo biudžetą. Pasak EP, ES turi padėti savo narėms diegti tarpusavio jungtis ir dvejopo naudojimo infrastruktūrą, o taip pat vystyti transporto jungtis su Vakarų Balkanų regiono valstybėmis, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina.

Europarlamentarai ragina ES valstybes remti Ukrainos pabėgėlius priimančius ES viešbučius ir trumpalaikės nuomos paslaugas teikiančius verslo subjektus. Jie taip pat prašo Komisijos sukurti laikiną ES finansinę programą, kuri remtų turizmo įmones, įdarbinančias nuo karo bėgančius pabėgėlius.

COVID-19 pandemija ir karas Ukrainoje parodė, kad būtina skubiai įsteigti ES turizmo agentūrą ir Europos krizių valdymo mechanizmą, kurie padėtų tinkamai ir greitai reaguoti į didelio masto krizes, pavyzdžiui., pandemijas, karus, humanitarines krizes dėl klimato kaitos poveikio, teigia EP

Daugiau informacijos:
EP rezoliucijos projektas
Diskusijų vaizdo įrašas (2022-05-03)
ES parama Ukrainai
Garso ir vaizdo medžiaga šia tema


Europarlamentarai ragina Moldovai suteikti ES kandidatės statusą
Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pasveikino Moldovos narystės ES paraišką ir pažymėjo, kad šalis juda tinkamu reformų įgyvendinimo keliu.

EP rezoliucijoje pažymima, kad dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą Moldova patyrė neproporcingai didelių nuostolių. Nuo invazijos pradžios į šalį atvyko daugiau kaip 450 tūkst. pabėgėlių, iš kurių beveik 100 tūkst. joje pasiliko, smuko prekyba bei padidėjo energijos ir transporto kainos. Europarlamentarai ragina ES suteikti Moldovai daugiau paramos, skirti papildomą makrofinansinę ir humanitarinę pagalbą, o taip pat liberalizuoti transporto ir prekybos jungtis su ES.

Europos Parlamentas palankiai vertina tai, kad šių metų kovo 3 d. Moldova pateikė paraišką dėl narystės ES ir ragina ES atsižvelgti į šalies nuopelnus ir suteikti jai šalies kandidatės statusą. EP nariai ragina Komisiją skubiai užbaigti vertinimą ir suteikti Moldovai visapusišką pagalbą šio proceso metu. Nesiekdami iš anksto nulemti Komisijos nuomonės turinio, europarlamentarai pabrėžia, kad Moldova neabejotinai eina teisinga linkme vykdydama svarbiausias reformas, visų pirma demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių srityse.

EP nariai taip pat reiškia didelį susirūpinimą dėl pastarojo meto įvykių Padniestrės regiono teritorijoje ir smerkia juos kaip pavojingą provokaciją. Jie primena remiantys visapusišką, taikų ir ilgalaikį, Moldovos suverenitetu ir teritoriniu vientisumu grindžiamą Padniestrės konflikto politinį sprendimą. Europarlamentarai taip pat ragina Rusiją atsižvelgti į pakartotinius Moldovos prašymus ir besąlygiškai išvesti visas savo karines pajėgas iš Moldovos Padniestrės regiono.

Nepriimtina, kad Rusija dujų tiekimą naudoja kaip priemonę, kuria Moldovai daromas politinis spaudimas, siekiant pakeisti šalies politinę trajektoriją ir geopolitinę orientaciją, teigia europarlamentarai. Jie ragina Komisiją ir ES valstybes remti Moldovą, kad būtų užtikrinama jos energetinė nepriklausomybė, junglumas, energijos šaltinių įvairinimas ir efektyvumas, taip pat atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtra.
Daugiau informacijos:
EP rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai: „Europos Parlamentas patvirtino ES finansinę paramą Moldovai“ (2022-03-24)Europos Parlamentas pritaria ilgesniam skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimui
Europarlamentarams pritarus siūlymui pratęsti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimą iki 2023 m. birželio, nedelsiant prasidės derybos su ES Taryba dėl galutinio taisyklių suderinimo.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas buvo įvestas praėjusių metų birželį, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keliauti Europos Sąjungoje ir gaivinti ekonomiką. Siekdami užtikrinti tolesnį ES piliečių nevaržomą judėjimą pandemijos metu, EP nariai pritarė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto siūlymui pradėti derybas su ES Taryba dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimo pratęsimo metams. Patvirtinus taisyklių pakeitimus pažymėjimas galiotų ir atlikus naujausius aukštos kokybės antigenų tyrimus.

Atsižvelgdami į galimus viruso plitimo pokyčius, europarlamentarai pasiūlė peržiūrėti taisykles dėl COVID pažymėjimo taikymo po pusmečio nuo jų pratęsimo. Be to, EP nariai siekia, kad ES valstybės neribotų pažymėjimą turinčių asmenų judėjimo ES, nebent tai neišvengiama ir ribojimus rekomenduoja Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Parlamento derybų mandatui dėl skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimo pratęsimo ES piliečiams pritarė 432 EP nariai, 130 nepritarė, o 23 susilaikė, o dėl pratęsimo trečiųjų šalių piliečiams pritarė 441 EP narys, 132 nepritarė, o 20 susilaikė. Derybos su ES Taryba gali prasidėti nedelsiant, siekiant suderinti pažymėjimo pratesimą iki birželio 30 d.
Daugiau informacijos:
EP Tyrimų biuro pažyma apie ES skaitmeninio COVID pažymėjimo pratęsimą


Europarlamentarai ragina apsaugoti pabėgėles iš Ukrainos

Ketvirtadienį EP nariai paragino ES apsaugoti nuo karo bėgančias Ukrainos moteris bei suteikti joms pagrindines sveikatos apsaugos paslaugas.

Europarlamentarai griežtai smerkia seksualinės prievartos kaip karo ginklo naudojimą prieš Ukrainos moteris. Jie atkreipia dėmesį į daugybę pranešimų apie grėsmę moterims pabėgėlėms tapti prekybos žmonėmis ir seksualinio smurto aukomis.

ES valstybės turi atsižvelgti į konkrečius moterų ir mergaičių poreikius priėmimo centruose ir užtikrinti, kad smurtą dėl lyties patyrusiems asmenims skirtos paslaugos ir skundų teikimo mechanizmai būtų nedelsiant prieinami visoms grupėms suprantamomis kalbomis ir formomis, pažymi EP nariai. Jie ragina nedelsiant nustatyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybės prekybos moterimis pabėgėlėmis tinklų organizatorius.

Europarlamentarai taip pat ragina ES ir priimančiąsias bei tranzito šalis užtikrinti galimybę pabėgėlėms naudotis paslaugomis, susijusiomis su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, visų pirma skubiosios kontracepcijos priemonėmis, poekspozicine profilaktika ir nėštumo nutraukimo priežiūra. Be to, Ukrainoje pasilikusioms moterims ES turi teikti humanitarinės pagalbos paketus ir konvojus, kuriuose būtų ir lytinės reprodukcinės sveikatos rinkiniai, įsitikinę EP nariai.

Europarlamentarai taip pat ragina užtikrinti pabėgėlių integraciją priimančiose šalyse, suteikti joms galimybę įsidarbinti, išmokti vietinės kalbos ir naudotis vaikų priežiūros paslaugomis.

EP moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkas Robert Biedroń (Socialistai ir demokratai, Lenkija) pažymėjo: „Masiniai prievartavimai, seksualinis smurtas, kankinimai ir genocidas naudojami kaip karo ginklas. Mes nenurimsime, kol šių nusikaltimų kaltininkai nebus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, bet net ir tada, kai tai atsitiks, sužeisti gyvenimai gali niekada neatsigauti po tokios traumos. Nepriimtina, kad moterims, ieškančioms prieglobsčio ES, užkertamas kelias prie pagrindinių seksualinės reprodukcinės sveikatos paslaugų. ES valstybės turi užtikrinti, kad šios moterys gautų visą joms reikalingą pagalbą.“

EP rezoliucijai pritarė 462 EP nariai, 19 nepritarė, o 89 susilaikė.

Remiantis Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros duomenimis, nuo vasario 24 d. prasidėjusios Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą šalį jau paliko daugiau nei 5,5 milijonai jos gyventojų, 90 proc. jų yra moterys ir vaikai.
Daugiau informacijos:
EP rezoliucijos projektas
Garso ir vaizdo medžiaga apie moterų teises
EP tinklapis apie UkrainąIškilmingas Konferencijos dėl Europos ateities uždarymas Strasbūre

Gegužės 9 d. Europos Parlamente Strasbūre ES institucijų vadovams bus įteikta Konferencijos dėl Europos ateities ataskaita.
Pirmadienį, gegužės 9 d., švenčiant Europos dieną, trys Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios tarybos pirmininkai ES institucijų vadovams iškilmingai perduos galutinę konferencijos ataskaitą. Visos trys ES institucijos ketina sparčiai išnagrinėti siūlymus ir nutarti, kaip galėtų juos veiksmingai įgyvendinti savo kompetencijos srityse.

Konferencijos uždarymo ceremonijoje pasisakys Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron, o taip pat Europos piliečių ir nacionalinių forumų atstovai ir konferencijos pirmininkai. Renginyje vyks ir šokių grupės „Danse l‘Europe“ bei jaunimo orkestro DEMOS pasirodymai.

Ceremonijoje dalyvaus 449 konferencijos plenarinės sesijos dalyviai (iš jų 108 piliečiai), Europos reikalų ministrai, 120 Europos piliečių forumų atstovai ir 200 moksleivių bei Erasmus programos studentų bei kiti konferencijai svarbūs asmenys.

Uždarymo ceremonija vyks Europos Parlamento rūmuose Strasbūre nuo vidurdienio iki 14 val vietos laiku (nuo 13 iki 15 val. Lietuvos laiku).

Be to, gegužės 6 d. 10 val. vietos laiku žiniasklaidai rengiama techninė spaudos konferencija su renginio sekretoriatu. Ji vyks anglų ir prancūzų kalbomis. Dėl išsamesnės informacijos maloniai prašytume susisiekti su Celia.DEJOND@ec.europa.eu.

Balandžio 29-30 d. Europos Parlamente Strasbūre vykusioje paskutinėje konferencijos dėl Europos ateities sesijoje bendru sutarimu pritarta 49 pasiūlymams dėl tolimesnės ES raidos. Išsami pasiūlymų apžvalga ir EP pozicija pateikta EP naujienų portale. Dovaidas PabiržisEP ryšių su žiniasklaida administratorius
+ 370 685 51121
dovaidas.pabirzis@europarl.europa.eu
Rasa SeibutytėEP ryšių su žiniasklaida administratorė
+ 370 5 2120766
rasa.seibutyte@europarl.europa.eu

 
 
 
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis