ELTA

Vilniaus žydų dailininkams bus atidengiami penki Atminimo akmenys (Stolpersteine)

2022-05-09
13:07
Pranešimas žiniasklaidai
2022 05 09

Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) gegužės 17 d. Vilniuje atidengs penkis Atminimo akmenis (vok. Stolpersteine), žyminčius penkių žydų dailininkių ir dailininkų paskutiniąsias gyvenamąsias vietas prieš jų prievartinį įkalinimą gete. Taip įamžinamas Lizos Daiches, Benciono Michtomo, Fanios (Umos) Olkienickos-Lerer, Rachelės (Rozos) Suckever-Ušajevos ir Jokūbo Šero atminimas. 14 val. Vilniaus muziejuje vyks projekto ir atidengsiamų Atminimo akmenų pristatymas, kuriame kviečiami dalyvauti žiniasklaidos ir visuomenės atstovai, o 15 – 17 val. vyks naujų akmenų dėjimas bei Vokiečių g. jau esančių Atminimo akmenų lankymas.
Stolpersteine – didžiausias Holokausto aukų memorialas
Atminimo akmenys Holokausto aukoms – tarptautinis projektas, kurį prieš beveik tris dešimtmečius inicijavo vokiečių skulptorius Günteris Demnigas. Keliolikoje Europos šalių ir Argentinoje iki šiol įrengta daugiau kaip 75 tūkst. Atminimo akmenų. Šie ženklai formuoja didžiausią pasaulyje Holokausto aukų memorialą. Atminimo akmenys išvežtuosius į koncentracijos stovyklas, sušaudytus masinių žudynių vietose, nukankintus kalėjimuose ar kitaip nukentėjusius per Holokaustą žmones simboliškai grąžina į tų miestų ar miestelių erdves, kuriuose jie gyveno, mokėsi ar dirbo. Atminimo akmenys – standartiniai betono kubai su įrašams skirta bronzos plokštele ant vienos iš pagrindo sienelių. Jie montuojami viešoje erdvėje šaligatviuose, gatvės grindinyje. Pirmoji tokia plytelė romų deportacijai į Aušvicą atminti buvo įrengta 1992 m. Kelno mieste, Vokietijoje.
Nuo 2015 m. Atminimo akmenų įrengimą koordinuoja šiam tikslui įsteigtas fondas (žr.: http://www.stolpersteine.eu). Ilgą laiką projekto sumanytojas G. Demnigas asmeniškai dalyvaudavo kiekvienoje ceremonijoje ir savo rankomis įrengdavo Atminimo akmenis, tačiau augantis iniciatyvų skaičius privertė pakoreguoti šią praktiką, o COVID–19 pandemija galutinai sutrikdė procesą, tad dabar fondas tik koordinuoja ir vykdo ženklų gamybą, o jų instaliacija yra patikėta sumanymų įrengti Atminimo akmenis konkrečiose vietose iniciatoriams.
Iki šiol Vilniuje – 8 Atminimo akmenys
Iki šiol Vilniuje buvo įrengti 8 Atminimo akmenys, tačiau tarp jų nėra nei vieno, skirto dailės kūrėjai ar kūrėjui. Kaune pagerbti du dailininkai: tapytojai Jokūbas Lipšicas (1903–1944) ir Černė Percikovičiūtė (1912–1942). LDID, atsižvelgdama į savo narių profesiją ir veikimo sritį, nutarė įamžinti Vilniaus dailininkų atminimą. Pasirinkti trys itin ryškiai Vilniaus dailės gyvenime pasireiškę autoriai Michtomas, Suckever, Šeras ir dvi mažai žinomos, tačiau savitą pėdsaką Vilniaus kultūroje palikusios menininkės Daiches ir Olkienicka. Šių asmenybių palikimas ir likimas skatina susimąstyti apie tarpukario Vilniaus įvairovę, kultūros augančias galias ir pragaištingą karo, represijų ir teroro poveikį meno kūrybai ir kūrėjų gyvybėms.
Iniciatorė ir pagrindinė vykdytoja LDID narė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė.
Atminimo akmenų gamyba ir siuntimas finansuotas LDID ir draugijos lėšomis ir jos narių aukomis.
Architektūrinį projektą pro bono parengė architektas Tomas Valentinaitis.
Atminimo akmenis grindinyje pro bono instaliavo skulptorius Vladas Urbanavičius.
Projekto rengėjai už dalykines konsultacijas dėkoja dr. Larai Lempertienei ir Iljai Lempertui.
Ceremonijos programa
14 val. Projekto pristatymas Vilniaus muziejuje (Vokiečių g. 6). Dalyvauja Vilniaus muziejaus direktorė Rasa Antanavičiūtė, LDID pirmininkė Tojana Račiūnaitė, projekto iniciatorė Giedrė Jankevičiūtė ir dailės istorikė, Romos žydų bendruomenės veikėja, Stolpersteinų iniciatyvos Italijoje koordinatorė Adachiara Zevi.
15 val. Atminimo akmens Bencionui Michtomui padėjimas Žemaitijos g. 1.
15 val. 30min.–17 val. Išvakarėse įrengtų Atminimo akmenų Rachelei (Rozai) Suckever-Ušajevai prie namo J. Basanavičiaus g. 16, Faniai (Umai) Olkienickai-Lerer prie namo J. Basanavičiaus g. 19, Lizai Daiches prie namo Šv. Stepono g. 17 ir Jokūbui Šerui Sniego ir Gudų g. sankryžoje ant šaligatvio prie skvero ties gyvenamuoju namu Pelesos g. 47 lankymas ir pagerbimas.
Dalyvauja smuikininkė Saulė Buikaitė.
Dailininkų trumpi biografiniai duomenys
Liza Daiches (1914–1944)
Gimė odų pirklio šeimoje. Augo meniškoje aplinkoje. Sesuo Miriam nuo vaikystės garsėjo kaip talentinga šokėja. Apipavidalino leidinių, sukūrė knygų viršelių, dirbo dailininke žydų marionečių teatre „Maidim“ („Išdaigininkai“). Kalėdama gete buvo įtraukta į Vilniaus maketo gamintojų grupę. Likviduojant getą išsiųsta į Estiją, nužudyta Vokietijoje. Su tėvais ir seseria gyveno Šv. Stepono g. 17 – Atminimo akmuo įrengiamas prie šio namo durų.
Bencionas Michtomas (1909–1941)
Vienas talentingiausių tarpukario Vilniaus žydų dailininkų, tapytojas, grafikas, scenografas. Kilo iš neturtingos šeimos, tačiau baigė Sofijos Gurvič gimnaziją ir įstojo laisvo klausytojo teisėmis į Stepono Batoro universiteto Dailės fakultetą, kuriame studijavo iki 1929. Menininkų modernistų grupės „Yung Vilne“ ir Vilniaus žydų dailininkų draugijos narys. Figūrinėms kompozicijoms būdingi socialinės kritikos motyvai, nutapė Vilniaus ir Vilnijos peizažų, sukūrė amžininkų, daugiausia žydų kultūros veikėjų portretų, apipavidalino žurnalų ir knygų, sukūrė plakatų, grupuotės „Yung Vilne“ ir marionečių teatro „Maidim“ emblemas. Sušaudytas Paneriuose nacių okupacijos pradžioje. Atminimo akmuo įrengiamas priešais pastatą Žemaitijos g. 1 (buvusi Strašūno g. 3) – čia Michtomas buvo registruotas 1940 12 02.

Fania (Uma) Olkienicka-Lerer (1899–1943/44)

Dailininkė, itin daug dirbo grafinio dizaino srityje, pagrindiniai kūriniai – Žydų mokslo instituto YIVO spaudiniai, nors trečiame dešimtmetyje Vilniaus žydų dailininkų parodose eksponavo ir tapybos kūrinių bei scenovaizdžių projektų. Sukūrė YIVO emblemą, plačiai žinomi pagal jos projektą atspausdinti naujo instituto pastato statybos rinkliavos kuponai. Studijavo Miunchene ir Berlyne, artima konstruktyvizmui, vadovavo YIVO instituto Esteros Rachelės Kaminskos teatro muziejui. Įkalinta gete dirbo Vilniaus maketo gamybos grupėje, apipavidalino geto teatro spektaklių ir kitų renginių. Nužudyta Maidaneke. Atminimo akmuo įrengiamas prie įėjimo į namą J. Basanavičiaus g. 19.

Rachelė (Roza) Suckever-Ušajeva (1904–1943)

Tapytoja ir grafikė, menininkų modernistų grupuotės „Yung Vilne“ narė, aktyvi Vilniaus dailės gyvenimo veikėja. 1938 surengė asmeninę kūrybos parodą, išleido jos katalogą. Mokėsi Vilniaus dailininkų draugijos Piešimo mokykloje, JAV sukaupusi lėšų nuo 1930 studijavo Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete. Nutapė portretų, natiurmortų, figūrinių kompozicijų. Įkalinta gete piešė amžininkų portretus, apipavidalino geto teatro spektaklių ir kitų renginių, dalyvavo Vilniaus maketo gamybos grupėje. Nužudyta Maidaneke. Ženklas įrengiamas priešais kiemo vartus adresu J. Basanavičiaus g. 16.

Jokūbas Šeras (1890–1944)

Tapytojas, ypač vertintas už įtaigius senojo Vilniaus vaizdus. Visą gyvenimą dirbo pedagoginį darbą mokydamas dailės pagrindų vaikus ir paauglius. Mokėsi Ivano Ribakovo piešimo mokykloje, priklausė įvairioms dailininkų draugijoms, 1925–1939 Vilniaus žydų dailininkų draugijos vicepirmininkas. Įkalintas gete dalyvavo kultūrinėje veikloje, apipavidalino geto spektaklių, surengė kūrybos parodą, žydų ir vokiečių užsakymu nutapė Vilniaus senamiesčio vaizdų. Likviduojant getą išvežtas į Estiją, mirė Vaivaros koncentracijos stovykloje. Ženklas įrengiamas Sniego ir Gudų g. sankryžoje ant šaligatvio prie skvero ties gyvenamuoju namu Pelesos g. 47 (namas buvęs adresas Danilevičiaus g. = Sniego g. 6-3, kuriuose dailininkas buvo registruotas 1941 02 12, neišlikęs).

Apie Vilniaus muziejų

Vilniaus muziejus – nauja sostinės pažinimo erdvė, miesto gyventojams ir svečiams pristatanti unikalius ir dar nežinomus, tačiau aktualius pasakojimus bei miesto istorijas.

Dinamiškas ir nuolat besikeičiantis, kaip ir pats miestas, muziejus kasmet planuoja pristatyti po 2–3 parodas, grįstas autentiškais miesto gyvenimo tyrimais. Išskirtinai Vilniui skirtas muziejus kviečia įdėmiau įsižiūrėti į mus nuolat supančią aplinką ir joje išvysti ką nors įdomaus ir netikėto.Daugiau informacijos:

Vilniaus muziejaus komunikacijos koordinatorė Rūta Miškinytė

Tel nr.: +37062061126
ruta@vilniausmuziejus.lt
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis