ELTA

Britų taryba mini tris veiklos dešimtmečius Lietuvoje

2022-05-17
06:46
Britų taryba, įkurta praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, šiemet mini tris veiklos dešimtmečius Lietuvoje. Jungtinės Karalystės vyriausybės įkurtos Britų tarybos pirmieji ir lygi šiolei išlikę tikslai – plėtoti anglų kalbos žinias, skatinti švietimo standartų pažangą visuose žemynuose bei atverti duris kultūrinio dialogo kūrimui su pasaulio valstybėmis, tautomis.

Švietimas – Britų tarybos svarbi veiklos dalis

Britų taryba savo veiklą Lietuvoje pradėjo kaip anglų kalbos kompetencijų centras, teikęs pagalbą mokytojams, mokykloms, vėliau pasiūlęs ir anglų kalbos lygio nustatymo bei egzaminavimo paslaugas. „Anglų kalba lydėjo mus nuo pirmos dienos – pirmiausia, kaip dalykas, kurio mokėme ir kurį ugdėme Lietuvoje, vėliau – kaip kalba, kurią naudojant teikiama ekspertinė pagalba Lietuvos švietimo ir pilietinio ugdymo veiklose. Šiandien skatindami anglų kalbos mokymąsi, vykdydami aukščiausio lygio egzaminus padedame norintiems žengti į naują galimybių pasaulį ir siekti svajonių.“,- teigia Britų tarybos vadovė Ona Marija Vyšniauskaitė.

Britų taryba tęsia savo veiklą Lietuvoje, sutelkdama dėmesį į švietimą, kaip kūrybiškos veiklos lauką, kuriame atsiveria plačios tobulėjimo, profesionalios veiklos galimybės mokytojams ir mokslininkams, mokiniams ir studentams, menininkams, nevyriausybinėms organizacijoms. Organizacija siekia padėti jiems gyti įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų kuriant stiprias ir atviras bendruomenes bei teikti paramą norintiesiems mokytis anglų kalbos, įgyti aukštos kokybės išsilavinimą ar tarptautiniu lygmeniu pripažįstamas kvalifikacijas. Britų taryba Lietuvoje skatindama kūrybinę raišką ir tarptautinius mainus, puoselėja meno, kultūros ir gerosios patirties sklaidą.

„People to People“ programa atvėrė duris naujoms veikloms

2016 m. Britų taryba pradėjo įgyvendinti „People to People“ programą, kurios projektais siekiama skatinti Lietuvos bendruomenių glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, toleranciją ir vienybės jausmą. Jungtinės Karalystės remiamos organizacijos užsibrėžtas tikslas – stiprinti žmonių pilietiškumą, demokratines vertybes, atsakomybę. Įgyvendinant „People to People“ projektų tikslus kartu su Britų tarybos partneriais naudojami kūrybiški ir inovatyvūs metodai, tokie kaip vizualinio mąstymo strategijos, medijos, audiovizualika, teatras, lyderystė ir daug kitų ugdymo metodikų. Šiais moderniais keliais siekiama kurti uždariausių bendruomenių dialogus, bendradarbiavimo tinklus skirtingose lyčių, fizinių gebėjimų, amžiaus, religinių įsitikinimų ir socioekonominių galimybių gyventojų grupėse, iniciatyvomis ugdyti greitai besikeičiančiame pasaulyje būtinus gebėjimus: kritinį mąstymą, medijų raštingumą ir originalumą, kultūrinį dialogą.

„Britų taryba siekia atverti duris kultūrų dialogui ir tai nėra vien tik skambūs žodžiai, įrašyti mūsų organizacijai suteiktoje Karališkoje Chartijoje. Šie žodžiai yra ir mūsų veiklos principas, ir kartu – siekinys. Šį tikslą pasiekėme Lietuvoje, kurioje jau tris dešimtmečius toliau kuriame ryšius, supratimą ir pasitikėjimą tarp tautų per meną, kultūrą, švietimą ir anglų kalbą. Škotų filosofas, eseistas ir istorikas Tomas Karlailis kažkada pasakė, kad žmogus privalo eiti toli, kiek mato jo akys, o pasiekęs tikslą, jis gali eiti dar toliau, nes atsiveria nauji horizontai, atsiranda nauji tikslai. Britų taryba taip pat drąsiai eina į tolį ir siekia tikslų, o juos pasiekusi, atranda naujų.“,- dalinasi mintimis Britų tarybos vadovė Ona Marija Vyšniauskaitė.

Apie Britų tarybą Lietuvoje:

Britų taryba yra tarptautinė Jungtinės Karalystės švietimo ir kultūrinių ryšių organizacija, Lietuvoje veikianti nuo 1992 metų. Per savo ilgametę veiklą Britų tarybos Vilniaus biuras įgyvendino daug programų ir iniciatyvų, skirtų tobulinti anglų kalbos mokymą, puoselėti bendradarbiavimą kultūros srityje bei plėtoti švietimo ir menų mainus tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Nuo 2016 m. visoje Lietuvoje aktyviai įgyvendinami projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos „People to People“ dalis. Šiais projektais Lietuvoje siekiama skatinti įsitraukimą, bendruomenių sutelktumą, ugdyti XXI-jo amžiaus įgūdžius, medijų raštingumą, savarankiškumą ir pilietiškumą.

Kontaktai:
Asmuo egle.vainilaviciute@britishcouncil.org
Daugiau informacijos: www.britishcouncil.lt
https://www.facebook.com/BritishCouncilLithuania/
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis