ELTA

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus atviras laiškas Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

2022-05-21
11:41
Laiškas
Inokentijus
Šimonytė
Jos Ekscelencijai,
Poniai Ingridai Šimonytei,
Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei
Gerbiamoji Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte! 
Labai sutrikę skaitėme oficialioje Konstantinopolio patriarchato svetainėje paskelbtą naujieną iš kurios seka, kad Lietuvos Respublikos ambasadorius Turkijoje Ričardas Degutis gegužės 18 dieną susitiko su patriarchu Baltramiejumi. Pranešime skelbiama, jog Lietuvos ambasadorius patriarchui įteikė Lietuvos Ministrės Pirmininkės raštą, po kurio šalys „aptarė abipusiai dominančius klausimus“.
Šio praėjusio susitikimo temą mums sufleruoja ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuris spaudai (pokalbis portalui 15min.lt balandžio 24 d.) teigė, jog bažnytinės jurisdikcijos pakeitimas Lietuvoje būtų pageidautinas, ir kad valdžios institucijos konsultuojasi šiuo klausimu.
Žinoma, kad šia kryptimi dirba ir užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas, kuris neseniai susitiko su pseudoarkivyskupu Evstratijumi (Zoria). Apie norą pereiti į Konstantinopolio patriarchatą atvirai kalba mūsų Bažnyčios stačiatikių dvasininkai, kurie žengė atskilimo keliu, ir įnešė sumaištį į stačiatikių aplinką bei sukėlė grėsmę Lietuvos visuomenės stabilumui.
Trumpai tariant, mes kalbame apie tai, kas tiesiogiai liečia mūsų Stačiatikių Bažnyčią Lietuvoje. Tai esminis klausimas. Tačiau mes matome, jog jis sprendžiama be mūsų dalyvavimo. Kyla natūralus klausimas: kas vyksta mums už nugaros?!
Sutikite su manimi, gerbiama Ministre Pirmininke, mes turime teisę apie tai žinoti, nes už mūsų stovi tūkstančių tūkstančiai žmonių, kurie gyvena Lietuvoje, ir laiko save stačiatikiais. Absoliuti dauguma šių žmonių, neskaitant saujelės atsiskyrusiųjų, ir tų, kuriuos jie patraukė paskui save, nė nemąsto apie jokį jurisdikcijos pakeitimą.
Tačiau oficialių Lietuvos Vyriausybės paaiškinimų iki šiol niekas nepateikė. Be to, nebuvo pranešta net apie patį susitikimo faktą, jau nekalbant apie laišką ar jo turinį. Klausimas labai rimtas, jo pasekmės gali būti pačios nenuspėjamiausios. 
Nepaisant kaltinimų, kuriuos ne kartą išsakė atskilusieji dvasininkai ir pavieniai visuomenės veikėjai, mūsų bažnyčių parapijiečiai reiškia savo ištikimybę savo Tėvynei – Lietuvos Respublikai, kurios piliečiai jie yra, ir kasdien meldžiasi už jos valdžią, žmones ir kariuomenę. Apie tai, ir apie Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vienybės troškimą, liudija tūkstančiai stačiatikių pasauliečių surinktų parašų. 
Visai neseniai, šių metų balandžio 30 d., per Lietuvos žemės globėjų, Vilniaus Šventųjų Kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus minėjimo iškilmę, Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios nariai gausia procesija Vilniaus mieste išreiškė savo ištikimybę Kristui, Jo Bažnyčiai ir savo Valdančiam Ganytojui, bei paliudijo Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vienybės troškimą.
Labai apmaudu, kad Lietuvoje yra srovių, kurios nevertina visuomenės stabilumo, bei savo trumparegiškomis pažiūromis stengiasi pasiekti savo momentinių interesų.
 Niekada nedavė teigiamų rezultatų tai, jog bažnytinius reikalus sprendė žmonės iš išorės, tai tik kėlė nusivylimą ir atnešė karčių rezultatų.
Mums reikalingas dialogas - atviras, nuoširdus ir draugiškas pokalbis. Mes visada esame tam pasiruošę. Manau, kad tiek Lietuvos piliečiai stačiatikiai, tiek Lietuvos visuomenė turi teisę žinoti, kas slypi už Lietuvos Vyriausybės, kuriai turite garbės vadovauti, atstovų veiksmų.
Gerbiamoji ponia Ministre Pirmininke, nuoširdžiai linkiu Jums palaimintų darbų, sėkmės jūsų svarbioje tarnyboje, bei reiškiu Jums savo asmeninę pagarbą.
 
Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus
 Vilnius
 2022-05-21
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis