ELTA

Susitikime su UNICEF vadove – pastangos padėti Ukrainos vaikams per prievartą išvežtiems į Rusiją

2022-05-21
13:20
UNICEF
Balčitytė
Navickienė
Gegužės 20 d. Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė dalyvavo nuotoliniame susitikime su Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) vykdančiąja direktore Catherine Russell.
Vyriausybės kanclerė susitikime pabrėžė ypač svarbų UNICEF vaidmenį apsaugant Ukrainos vaikus, kenčiančius dėl Rusijos sukelto karo.
Vyriausybės atstovės aptarė būtinybę stiprinti UNICEF bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais ir kuo greičiau imtis veiksmų, kurie padėtų surasti ir sugrąžinti Ukrainos vaikus, prievarta išvežtus į Rusiją.
„Lietuvoje jau gyvena virš 53 000 karo pabėgėlių iš Ukrainos, pusė iš jų yra vaikai. Esame pasirengę užtikrinti saugų ukrainiečių vaikų gyvenimą mūsų šalyje ir bendradarbiaujant su atsakingomis Ukrainos ir tarptautinėmis institucijomis priimti Ukrainos vaikus, kuriuos pavyktų susigrąžinti iš Rusijos.“ – pažymėjo G. Balčytytė.
Susitikimo metu buvo aptarta Ukrainos vaikų situacija pačioje Ukrainoje ir karo pabėgėlius priimančiose Europos valstybėse bei galimybės skubiai atliepti jų sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo poreikius.
G. Balčytytė ir M. Navickienė padėkojo UNICEF už pastangas padėti Ukrainos vaikams ir pakvietė kartu ieškoti sprendimų, kurie padėtų apsaugoti karo žiaurumus išgyvenančių vaikų teises.
Pranešimo nuoroda: https://bit.ly/39HhAqf

Pagarbiai

Vyriausybės komunikacijos departamentas
Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius
Tel. +370 630 05966; el. p. spauda@lrv.lt
www.lrv.lt Facebook Instagram Twitter

Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis