ELTA

Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos komentaras dėl Lietuvos Vyriausybės atstovų susitikimo su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi

2022-09-22
10:44
Ortodoksai
Susitikimas
Konstantinopolio
Patriarchas
Baltramiejus
Pirmadienį, rugsėjo 19 d., Fanare (Stambulas) Lietuvos valdžios atstovai susitiko su Konstantinopolio Patriarchu Baltramiejumi.
Konstantinopolio Patriarchato ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos internetinėse svetainėse paskelbtuose trumpuose pranešimuose teigiama, kad 2022 metų rugsėjo 19 dieną Jo Šventenybė Patriarchas Baltramiejus priėmė Lietuvos delegaciją, vadovaujamą užsienio reikalų viceministro Manto Adomėno. Susitikime taip pat dalyvavo Ministro Pirmininko patarėja Galina Vaščenkaitė ir Lietuvos ambasadorius Turkijoje Ričardas Degutis. Patriarchas ir Lietuvos valstybės valdžios atstovai „aptarė Motinos Bažnyčios tarnystę ir kitus abiem pusėms rūpimus klausimus. “
Metropolito Inokentijaus teigimu, tokie valdžios veiksmai kelia nerimą bei verčia apgailestauti, nes su šalies stačiatikių bendruomene susiję klausimai vėl sprendžiami jai už nugaros, nedalyvaujant jos atstovams. Be to, visuomenė nėra informuojama apie valdžios žingsnius ir tikslus.
Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus priminė, kad šių metų gegužės 18 d. vyko Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Turkijoje Ričardo Degučio ir Patriarcho Baltramiejaus susitikimas, kurio metu buvo perduotas Lietuvos Ministrės Pirmininkės laiškas. Laiške buvo kalbama apie galimybę „atkurti“ Konstantinopolio Patriarchato parapijų veiklą Lietuvoje ir apie paramą, kurią Lietuvos valdžia yra pasirengusi suteikti šiam procesui.
Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovas pabrėžė, kad kelių Bažnyčios skėlimo kelią pasirinkusių kunigų bandymai pasėti nesantaiką nedavė norimo rezultato – savo ištikimybę tiek Motinai Bažnyčiai, tiek Bažnyčios vadovams išreiškė ir Lietuvos Stačiatikų arkivyskupijos pasauliečiai ir dvasininkai. Lietuvos Respublikos Prezidentui jie įteikė kreipimusis su tūkstančiais visoje Lietuvoje surinktų parašų.
„Manome, kad bažnytinės taikos šalyje užtikrinimas yra mūsų bendras reikalas, dėl to Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos hierarchai yra visiškai atvira dialogui. Kartu negalime sutikti su valstybės valdžios kišimusi į Bažnyčios vidaus reikalus“, – pabrėžė metropolitas Inokentijus.
Metropolitas sako, kad gindama interesus nedidelės tikinčiųjų grupės, prieštaraujančios teisėtai stačiatikių hierarchijai, valdžia neturėtų nepaisyti absoliučios daugumos stačiatikių interesų, kurie net negalvoja apie Bažnyčios jurisdikcijos keitimą.
„Su apgailestavimu konstatuoju, kad mūsų raginimai pradėti dialogą iki šiol nebuvo išgirsti. Atsakymo į savo laišką su pasiūlymu susitikti, asmeniškai siųstą premjerei gegužę, dar negavau. Esame tikri, kad būtent atviras dialogas tarp valstybės ir kanoniškai teisėtos stačiatikių hierarchijos padėtų sumažinti augančią įtampą“, – pridūrė metropolitas Inokentijus.

Dėl papildomos informacijos 
atstovė spaudai
Marija Jakubovskaja, kontaktai:
press@orthodoxy.lt; +370 652 52 983
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis