ELTA

Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimas: „Seimo narių grupė piktinasi cenzūra knygų mugėje ir reikalauja Aušrinės Armonaitės paaiškinimų“

Atnaujinta:
2023-03-02
08:58
Publikuota:
2023-03-02
08:58
Širinskienė
Knygų
Mugė
Po to, kai LITEXPO vykusioje knygų mugėje parodų centro vadovybė ėmėsi cenzūruoti knygų mugę ir leidėjams nurodė pašalinti meninę instaliaciją, kurioje buvo įrašytas žodis „premjerė“, 10 opozicijai priklausančių Seimo narių grupė reikalauja ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės pasiaiškinimo ir jai raštu pateikė 7 klausimus.
Ministrės prašoma atsakyti:
1. Ar pritariate ir savo politinėje veikloje, eidama ministrės pareigas, vadovaujatės šiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 26 straipsnių nuostatomis: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“, „Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė nevaržoma“?
2. Kaip vertinate cenzūrą? Ar ji, jūsų manymu, galima demokratinėje valstybėje?
3. Šių metų vasario 23–26 d. LITEXPO parodų centre vykusioje knygų mugėje šio centro vadovybė nurodė iš knygų mugės erdvės pašalinti meninę instaliaciją, kuria buvo pristatoma knyga „Baimės metai“ (leidėjas – Sveikatos teisės institutas). Knygoje analizuojamas pandemijos valdymas, o instaliacijoje – iš blokų sudėtoje sienos imitacijoje – buvo nurodyti žodžiai „baimė“ , „knyga, kurios bijo“, „premjerė“, „2020–2022“. LITEXPO vadovybė knygos ekspozicijos organizatoriams nurodė išmontuoti ir pašalinti meninę instaliaciją, nes, neva, nenorinti problemų, be to, esą, yra gavusi reikalavimus iš Olego Šurajevo nuimti šią, neva, „politizuotą“, instaliaciją. Dėl to meninę instaliaciją organizatoriai buvo priversti pašalinti. Kaip vertinate tokią saviraiškos ir minties laisvės cenzūrą, kuomet nurodoma pašalinti menines instaliacijas vien dėl to, kad ant vienos iš jų kraštinių užrašytas žodis „premjerė“, net nepaminint jokio asmens pavardės?
4. Ar Olegas Šurajevas užima kokias pareigas jūsų vadovaujamoje ministerijoje, Vyriausybėje ar LITEXPO, ar turi valdingus įgaliojimus duoti nurodymus dėl ekspozicijų turinio ir formos?
5. LITEXPO yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – jūsų vadovaujama Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ar jums, kaip ekonomikos ir inovacijų ministrei, nėra gėda, kad LITEXPO imasi cenzūruoti menines instaliacijas vien dėl to, kad jos, subjektyviu kažkieno vertinimu, nėra palankios valdančiajai daugumai, kai tuo tarpu kiti valstybę valdančius, tačiau valdančiajai daugumai nepriklausančius asmenis, kritikuojantys kūriniai (pavyzdžiui, knyga „Pranešėjas ir Prezidentas“) yra netrukdomai eksponuojami taip, kaip sumanyta leidėjų? Kaip toks cenzūros toleravimas suderinamas su jūsų vadovaujamos Laisvės partijos deklaruojamomis vertybėmis?
6. Ar jūs kalbėjotės apie cenzūrą knygų mugės metu su LITEXPO vadovybe ir įspėjote juos apie su Konstitucija bei pamatinėmis žmogaus laisvėmis bei teisėmis nederantį elgesį? Jei ne, kodėl toleruojate Konstitucijos laužymą ir žmogaus teisių bei laisvių suvaržymą bendrovėje, už kurios veiklą jūs, kaip ministrė, esate tiesiogiai atsakinga?
7. Ką kaip ekonomikos ir inovacijų ministrė padarėte, kad ateityje bendrovėse, už kurių veiklą esate tiesiogiai atsakinga, nepasitaikytų panašūs cenzūros atvejai ir kiti antidemokratinės veiklos elementai?
Klausimus, vadovaudamiesi Seimo statuto 208 straipsniu, ministrei A. Armonaitei teikia opozicijai priklausantys Seimo nariai Agnė Širinskienė, Asta Kubilienė, Linas Kukuraitis, Vilija Targamadzė, Aidas Gedvilas, Arvydas Nekrošius, Beata Pietkiewicz, Algirdas Butkevičius, Valius Ąžuolas, Dainius Kepenis.
Seimo statuto 208 straipsnis numato, kad Vyriausybės narys į Seimo narių užduotus klausimus privalo atsakyti artimiausio posėdžio metu.
Daugiau informacijos:
Seimo narė Agnė Širinskienė
El. p. agne.sirinskiene@lrs.lt
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis