Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Knygos „Vilniaus teatro scena“ pristatymas (rusų k.)

2023-09-12
10:12
Literatūrinis susivienijimas „Logos“ kviečia literatūros gerbėjus į naujos knygos „Vilniaus teatro scena“ pristatymą. Jis vyks rugsėjo 25 d., pirmadienį, 16 val. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje, Gedimino pr. 24 (įėjimas iš Mažojo teatro kiemo).
„Vilniaus teatro scena“ – unikalus reiškinys: pirmą kartą viename leidinyje pristatomas Vilniuje gyvenusių arba viešėjusių kūrybinių profesijų atstovų – dramaturgų, rašytojų, aktorių, režisierių, kompozitorių, menininkų, muzikantų, dainininkų, kritikų (taip pat ir žiūrovų) – literatūrinis palikimas (apmąstymai, atsiminimai, laiškai, interviu, straipsniai, pjesės, proza ir poezija), susijęs su užburiančiu skirtingų Vilniaus miesto scenų pasauliu.
Leidinio leidybą parėmė Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Renginys skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui paminėti.
Susitikime dalyvaus ir kūrinius, dedikuotus Vilniaus miesto jubiliejui, skaitys aktorius ir režisierius Jurijus Ščiuckis, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos Respublikinės draugijos prezidentas Levas Mesingiseris, humanitarinių mokslų daktarės Elena Suodienė (Kaunas) ir Elena Bachmetjeva, poetės Irina Masterman, Ieva Achtajeva, „Logos“ pirmininkė Jelena Žolonko ir kiti. Muzikinę renginio dalį pristatys lyrinių kompozicijų atlikėjas Dmitrijus Žolonko.
Renginys vyks rusų kalba.
RU
Литературное объединение „Логос“ приглашает всех поклонников литературы на презентацию новой книги – «Виленские театральные подмостки», которая состоится 25 сентября, понедельник, в 16:00 в Вильнюсской еврейской публичной библиотеке по адресу пр. Гедимино 24.
Впервые под одной обложкой будут представлены размышления, воспоминания, письма, интервью, статьи, пьесы, проза и стихи – драматургов, писателей, актеров, режиссеров, композиторов, художников, музыкантов, певцов, критиков и зрителей – всех сопричастных к волшебному миру исполнительского искусства, блиставших на сценах или площадях нашего города. Издание осуществлено при финансовой поддержке Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики.
Мероприятие посвящено 700-летнему юбилею города Вильнюс. В мероприятии примут участие и будут читать прозведения, посвященные 700-летию основания Вильнюса: актер и режиссер Юрий Шуцкий, председатель МАПП Лев Мессенгиссер, док.гум.наук Эляна Суодене (Каунас), док.гум.наук Елена Бахметьева, поэтессы Ирина Мастерман, Ева Ахтаева, председатель «Логоса» Елена Жолонко и др. Музыкальную часть мероприятия представит исполнитель лирических композиций Дмитрий Жолонко.
Renginio pradžia:
2023-09-25 pirmadienis 16:00
Renginio pabaiga:
2023-09-25 pirmadienis 17:30
Renginio vieta:
Vilniaus žydų viešoji biblioteka, Gedimino pr. 24
Atsisiųsti
Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.
Dalintis